mcr edu

Warsztaty na temat systemów oddymiania grawitacyjnego i wentylacji pożarowej.

2015-12-03

08.45 - 15.00

Warszawa

Hotel JM Ul. Grzybowska 45

Agenda

08:45 – Rejestracja Uczestników
09:00 – Powitanie


BLOK TEMATYCZNY: WENTYLACJA POŻAROWA


09:10 – Projektowanie systemów nadciśnieniowego zapobiegania zadymieniu pionowych dróg ewakuacyjnych.
10:30 – Przerwa kawowa
10:45 –Wentylacja strumieniowa garaży. Wymagania projektowe oraz studium przypadku.


BLOK TEMATYCZNY: SYSTEMY ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO


11:45 – Projektowanie systemów oddymiania w budynku produkcyjno-magazynowych z uwzględnieniem możliwych zmian w aranżacji pomieszczeń - przykład na wybranym obiekcie
13:00 – przerwa kawowa
13:15 – Projektowanie i realizacja systemów oddymiania grawitacyjnego na przykładzie wybranych obiektów handlowych z uwzględnieniem uwarunkowań architektoniczno-budowlanych i przy wykorzystaniu okiennych systemów oddymiania.


14:30 – Wystąpienie gościa specjalnego


15:00 – Strefa Architekta i Projektanta
15:10 – Podsumowanie
15:15 – Obiad

Zapisy

Liczba miejsc ograniczona.

Zapisy na warsztaty prosimy przesyłać na adres: edu@mercor.com.pl

Prelegenci

mgr inż. Krzysztof Bagiński

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Studiów Podyplomowych „Systemy oddymiania budynków – wentylacja pożarowa” na Politechnice Warszawskiej. Od 2004 roku związany z firmą Mercor SA, od początku pracy koncentruje się na projektowaniu biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, autor wielu wytycznych oraz projektów systemów oddymiania w budynkach produkcyjno-magazynowych. Autor wielu artykułów w prasie branżowej. Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

mgr inż. Łukasz Ostapiuk

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Od 2014 roku związany z firmą Mercor. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z projektowaniem i wykonawstwem systemów oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego. Prowadzi również wykłady na studiach podyplomowych „Wentylacja pożarowa” organizowanych przez Politechnikę Warszawską. Autor artykułów branżowych opisujących problematykę oddymiania obiektów produkcyjno-magazynowych i obiektów wielko kubaturowych.

mgr inż. Jerzy Wójciak

Absolwent Politechniki Gdańskiej wydziału Inżynierii Środowiska. Pełnoprawny projektant z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w branży instalacyjnej. Autor projektów branżowych z dziedziny sieci i instalacji sanitarnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych. Po związaniu się z firmą MERCOR SA. skupił się na aspektach projektowych wentylacji pożarowej. W dziale projektowym pionu wentylacji pożarowej zajmuje się wykonywaniem symulacji CFD oraz projektowaniem.

mgr inż. Paweł Szajda

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz Politechniki Warszawskiej na kierunku Wentylacji Pożarowej. Z firmą Mercor związany od ponad 6 lat. Obecnie na stanowisku Inżynier Projektu w dziale Wentylacji Pożarowej. Autor artykułów branżowych dotyczących systemów wentylacji strumieniowej garaży.

skontaktuj się z nami

biblioteka

Współpraca z uczelniami

Edukacja jest w naszym odczuciu najbardziej wartościową formą promocji!

Organizujemy staże, warsztaty oraz konkursy dla studentów w celu poszerzenia wiedzy w tym zakresie. Stałym elementem aktywności firmy jest propagowanie wiedzy dotyczącej regulacji prawnych i rozwiązań technicznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Nasze najważniejsze dokonania w tym zakresie to: publikacje książkowe, artykuły w prasie specjalistycznej, udział w branżowych targach i konferencjach, udział w seminariach SITP-u czy spotkaniach SARP-u. Chcesz nas zaprosić do swojej uczelni w celu poprowadzenia wykładu?