press releases

MERCOR ROZBUDOWUJE OFERTĘ AUTOMATYKI POŻAROWEJ

 NOWA CENTRALA MCR IXEGA

Mercor SA, wiodąca spółka z Grupy Mercor, należąca do grona liderów europejskiego rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, rozszerza ofertę w zakresie automatyki pożarowej o nowoczesne rozwiązanie - centralę mcr iXega, której zadaniem jest wykrywanie pożaru i sterowanie urządzeniami przeciwpożarowymi. Centrala umożliwia sterowanie systemami wentylacji pożarowej i bytowej, systemami różnicowania ciśnienia oraz wentylacji strumieniowej, które gwarantują bezpieczeństwo przebywającym w budynkach osobom oraz mieniu. Nowe rozwiązanie posiada certyfikat CNBOP i jest już dostępne w sprzedaży.

mcr iXega może być stosowana do ochrony przeciwpożarowej różnego rodzaju obiektów średniej wielkości np. hoteli, banków, magazynów, obiektów zabytkowych czy inteligentnych budynków.

Centrala zarządza elementami adresowalnego systemu automatycznego wykrywania pożaru oraz koordynuje pracę urządzeń w tym systemie. mcr iXega inicjuje alarm pożarowy oraz steruje urządzeniami sygnalizacyjnymi i przeciwpożarowymi.

Może być wykorzystywana również do sterowania oddzieleniami przeciwpożarowymi i systemami oddymiania grawitacyjnego, a także przekazuje informacje do centrum monitorowania lub systemu nadzoru budynku.

mcr iXega uzupełnia dotychczasową ofertę Grupy Mercor, współpracując z innymi produktami z asortymentu spółki, takimi jak: przeciwpożarowe klapy odcinające, klapy transferowe, zawory przeciwpożarowe, wentylatory oddymiające, wentylatory nawiewnowywiewne, wentylatory strumieniowe.

CECHY WYRÓŻNIAJĄCE mcr iXega

  • budowa modułowa – proste i szybkie projektowanie systemów sterowania oraz zasilania,
  • niezawodność – wbudowana kontrola zewnętrznych i wewnętrznych obwodów centrali,
  • prostota – wszystkie układy zasilające i sterujące umieszczone w jednej obudowie (wystarczy rozprowadzić przewody do urządzeń i podłączyć zasilanie),
  • elastyczność – scenariusz rozwoju zdarzeń na wypadek pożaru dostosowywany do potrzeb danego obiektu,
  • wszechstronność – sterowanie urządzeniami zasilanymi impulsem prądowym i przerwą prądową,
  • optymalizacja kosztów – konstrukcja modułowa pozwalająca na uzyskanie optymalnego stosunku ceny do możliwości urządzenia.

BUDOWA CENTRALI

Centrala mcr iXega ma budowę modułową, pozwalającą efektywnie zarządzać budynkiem w zakresie wykrywania pożaru i sterowania urządzeniami pożarowymi. Na froncie centrali znajduje się wyświetlacz ciekłokrystaliczny, który pozwala zarówno obserwować stan systemu (elementy sygnalizacyjne), jak i ułatwia programowanie (elementy manipulacyjne). Centrala wyposażona jest w drukarkę termiczną, zapewniającą wydruki informacji o zdarzeniach w sposób uporządkowany według daty i czasu wystąpienia. W celu zapewnienia zasilania rezerwowego centrala wyposażona jest w akumulatory o pojemności 17-38 Ah w zależności od zapotrzebowania systemu.