aktualności

DOBRE WYNIKI GRUPY MERCOR PO TRZECH KWARTAŁACH 2014/2015

Grupa Mercor zakończyła trzy kwartały roku obrotowego 2014/2015 (1.04.2014 - 31.12.2014) dobrymi wynikami.

Narastająco po trzech kwartałach 2014/2015 przy sprzedaży na zbliżonym poziomie (157,8 mln zł wobec 160,1 mln zł rok wcześniej), zysk netto Grupy z podstawowej działalności (działalność kontynuowana), wyniósł 14,1 mln zł wobec 12,1 mln zł rok wcześniej, co oznacza blisko 17-proc. wzrost rok do roku.

Zysk netto po trzech kwartałach 2014/2015, uwzględniający wynik działalności zaniechanej, czyli dokończenie i rozliczenie umów handlowych zawartych przed transakcją sprzedaży pionu oddzieleń przeciwpożarowych Grupie ASSA ABLOY w 2013 r., wyniósł 11,9 mln zł wobec 24,4 mln zł rok wcześniej (wynik ten zawierał zysk wypracowany w ramach sprzedanego pionu oddzieleń przeciwpożarowych).

Grupa wypracowała zyski EBITDA i EBIT na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego, wynoszące odpowiednio 20,8 mln zł wobec 20,8 mln zł rok wcześniej oraz 16,7 mln zł wobec 17,1 mln zł rok wcześniej.

Po dziewięciu miesiącach roku obrotowego 2014/2015 Grupa Mercor odnotowała wysoką dynamikę pozyskiwania nowych kontraktów – ich wartość wyniosła 169,1 mln zł wobec 139,4 mln zł w tym samym okresie rok wcześniej, co oznacza wzrost o ponad 21%.


Zobacz także raport kwartalny: http://www.mercor.com.pl/Raporty_okresowe.html

oraz komunikat prasowy: http://www.mercor.com.pl/Komunikaty_prasowe.html