aktualności

DOBRE WYNIKI PO 3Q ROKU OBROTOWEGO 2013/2014

W trzecim kwartale roku obrotowego 2013/2014 Grupa Mercor wypracowała sprzedaż na poziomie 295,6 mln zł (wobec 307,4 mln zł rok wcześniej) i zanotowała wzrost wyniku netto o blisko 25%, do poziomu 24,4 mln zł.

Zysk EBITDA wyniósł 14,3 mln zł w porównaniu do 38,1 mln zł rok wcześniej, a EBIT wyniósł 7,2 mln zł wobec 31,9 mln zł rok wcześniej. Na poziom wyniku EBIT Grupy miały wpływ koszty doradztwa, o wartości około 11,1 mln zł, związane ze sprzedażą pionu oddzieleń przeciwpożarowych Grupie ASSA ABLOY.

Najważniejszym wydarzeniem trzeciego kwartału roku obrotowego 2013/2014 była finalizacja, 16 grudnia 2013 r., transakcji sprzedaży przez Mercor pionu oddzieleń przeciwpożarowych Grupie ASSA ABLOY.

Oznacza to, że od 16 grudnia 2013 roku wyniki z działalności oddzieleń przeciwpożarowych nie są już konsolidowane.

Cena sprzedaży zbywanej działalności, po dokonanych korektach związanych z rozliczeniem kapitału pracującego i długu netto wyniosła 199,5 mln zł. Zgodnie z wcześniejszymi, deklaracjami część środków z transakcji - ok. 60 mln zł - została przeznaczona na spłatę istotnej części zadłużenia bankowego. W  efekcie na dzień 31 grudnia 2013 roku zadłużenie bankowe Grupy spadło do 9,7 mln zł. Jednocześnie Grupa nie odnotowała na koniec 2013 roku zadłużenia netto, a jej nadwyżki finansowe wyniosły 126,5 mln zł. Co najmniej 50% środków z transakcji Zarząd Spółki planuje przeznaczyć na wypłatę dywidendy. Część pozyskanych środków zostanie też przeznaczona na wdrożenie programu inwestycyjnego dla pozostałych pionów produktowych, którymi są: systemy oddymiania i odprowadzania ciepła, systemy wentylacji pożarowej oraz zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych.

Trzeci kwartał roku obrotowego 2013/2014 był dla Grupy Mercor okresem szczególnym, ze względu na finalizowaną w tym czasie transakcję z Grupą ASSA ABLOY, dotyczącą sprzedaży przez Mercor działalności w zakresie oddzieleń przeciwpożarowych. W efekcie zmian w strukturze Grupy zmienił się też jej bilans - konsolidacji nie podlegają już aktywa i zobowiązania dotyczące biznesu oddzieleń. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, wykorzystując środki z transakcji, w grudniu ubiegłego roku dokonaliśmy spłaty istotnej części zadłużenia kredytowego - ok. 60 mln zł. Część środków z transakcji zamierzamy także przeznaczyć na inwestycje - m.in. w rozwój nowych produktów i dalszy rozwój sprzedaży zagranicznej. Chcemy, by efekty tych inwestycji były widoczne już w perspektywie ok. półtora roku. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami nie mniej niż 50% wpływów z transakcji planujemy przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla naszych akcjonariuszy – mówi Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu Mercor SA.

Zobacz także:

raport kwartalny: http://www.mercor.com.pl/Raporty_okresowe.html

komunikat prasowy: http://www.mercor.com.pl/Komunikaty_prasowe.html