aktualności

DOFINANSOWANIE Z MINISTERSTWA ROZWOJU

Projekt "MERCOR" został wybrany w ramach działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Przewidywany termin realizacji projektu to 31 grudnia 2018 r.

Rozbudowa infrastruktury badawczo-rozwojowej pionu wentylacji pożarowej ma umożliwić realizację badań pionierskich klap przeciwpożarowych oraz nowoczesnych rozwiązań dla wentylacji pożarowej budynków. Projekt jest częścią pięcioletniego programu inwestycyjnego Grupy wspieranego między innymi przez NCBiR
i prowadzonego przez Grupę Mercor we wszystkich pionach działalności: oddymiania, wentylacji pożarowej oraz ognioochronnych zabezpieczeń konstrukcji.