aktualności

INNOWACJA NA RYNKU ODDYMIANIA - MCR ULTRA THERM

Rusza sprzedaż naszego nowego produktu - innowacyjnych klap oddymiających mcr ULTRA THERM. Śmiało można powiedzieć, że to "najcieplejsze klapy na rynku"... Zrealizowaliśmy bowiem ambitny cel – stworzyliśmy produkt zaprojektowany tak, by spełniać obecne i przyszłe wymogi, jakie stawia rynek i nasi klienci.
Udało nam się osiągnąć nie tylko parametry termicznie, wykraczające poza obowiązujące wymagania (U=0,8 W/m2K), ale również wyeliminować z produktu mostki termiczne. Dzięki znakomitym klasyfikacjom w zakresie izolacyjności cieplnej mcr ULTRA THERM można śmiało stosować nie tylko w  obiektach przemysłowych, magazynowych czy handlowych, ale także w  budynkach użyteczności publicznej oraz  mieszkalnych. Urządzenia o najwyższych parametrach termicznych świetnie sprawdzają się również w tak szczególnych typach obiektów jak chłodnie i mroźnie, coraz częściej lokowane w dużych centrach logistycznych.
Tworząc  mcr ULTRA THERM, wspieraliśmy się wiedzą najlepszych europejskich specjalistów w projektowaniu i wytwarzaniu profili PVC. Dzięki temu – obok termiki – kolejną cechą charakterystyczną naszych nowych klap jest wysoka estetyka. Uzyskujemy ją, używając do produkcji materiałów o spójnej kolorystyce. Korzystamy także z możliwości personalizacji klapy poprzez malowanie na dowolny kolor listwy aluminiowej jej skrzydła.
Funkcjonalność i wariantowość wykonania produktów z rodziny mcr ULTRA THERM zapewniamy z kolei dzięki szerokiej gamie wypełnień skrzydła, różnorodności dostępnych podstaw oraz typów sterowania.
Prace rozwojowe nad klapami oddymiającymi mcr ULTRA THERM, produkowanymi w nowym zakładzie w Gdańsku, zostały dofinansowane środkami z NCBiR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) w ramach wieloletniego projektu inwestycyjnego mającego na celu dalszy wzrost skali działalności Grupy Mercor.