aktualności

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE MONTOWANE W BATERIACH


MERCOR S.A. przeprowadził szereg analiz, na podstawie których wykonał badania ogniowe i mechaniczne jednopłaszczyznowych klap przeciwpożarowych mcr FID S/V, połączonych bezpośrednio ze sobą bokami i tworzących tzw. baterię/moduł wielokrotny, uzyskując certyfikat na badany produkt. Dzięki temu Mercor oferuje oznakowane znakiem CE, nowe na rynku rozwiązanie - baterie klap przeciwpożarowych mcr FID S/V - o odporności ogniowej EI 120(vew i↔o)S1000C10 000AAmulti.

Zgodnie z dokumentami dopuszczającymi klapy przeciwpożarowe mcr FID S/V mogą być montowane w bateriach 2 lub 3 modułowych, w których pojedyncze klapy mają wymiary od 200x200 do 710x1500 mm. Baterie takie mogą być powielane w wielu konfiguracjach, przy zachowaniu zaleceń producenta. Przebadane rozwiązanie z pionowymi osiami obrotu przegród odcinających pojedynczych klap w danej baterii nie zasłania powierzchni pionowych szachtów czy kanałów oddymiania i nie wprowadza dodatkowych oporów przepływu. Odpowiednio dobrana szerokość przegród klap umożliwia ich montaż w płytkich kanałach czy szachtach pionowych.

 

Baterie klap przeciwpożarowych - pobierz folder