aktualności

MERCOR WYPŁACIŁ DYWIDENDĘ

Zgodnie z uchwałą ZWZA z dnia 7 lipca Spółka Mercor SA 29 lipca 2014 wypłaciła Akcjonariuszom dywidendę o wartości 9,26 zł na jedną akcję.

Liczba akcji objętych dywidendą wyniosła 15.658.535.
W sumie na wypłatę dywidendy Spółka przeznaczyła 145.000.000,00 zł.

Zobacz także raporty bieżące dotyczące ZWZA Spółk z dnia 7 lipca 2014i:
http://www.mercor.com.pl/Raporty_biezace.html