aktualności

Nowe właściwości klapy mcr WIP PRO/V

MERCOR S.A. wykonał badania ogniowe i mechaniczne wielopłaszczyznowych klap przeciwpożarowych mcr WIP PRO/V, w wyniku których klapy otrzymały klasyfikację Vew do montażu w przegrodach, jak i Ved do montażu w przewodach oddymiających. Dzięki temu Mercor oferuje pierwsze na rynku polskie rozwiązanie ze znakiem CE - klapy do montażu na kanałach oddymiających wielostrefowych mcr WIP PRO/V - o odporności ogniowej EI120(vew i↔o)S1000C10 000AAmulti i EI120(ved i↔o)S1000C10 000AAmulti.

Zgodnie z dokumentami dopuszczającymi klapy wentylacji pożarowej mcr WIP PRO/V mogą być montowane w przegrodach budowlanych, szachtach i przewodach oddymiających (EN 1366-8, EN 1366-9), w których pojedyncze klapy mają wymiary od 110x263 do 1250x1250 mm. Wielopłaszczyznowa budowa przegród klap umożliwia ich montaż w płytkich kanałach czy szachtach pionowych.