aktualności

TERMINY PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W ROKU 2015

Najbliższy raport okresowy, obejmujący wyniki za trzeci kwartał roku obrotowego 2014/2015 (czyli za okres od 01.10.2014 do 21.12.2014) spółka Mercor SA opublikuje 13 lutego 2015 roku.

Zobacz pełną informację o terminach publikacji raportów okresowych w 2015 roku:
http://www.mercor.com.pl/Raporty_biezace.html
oraz
http://www.mercor.com.pl/Kalendarz_inwestora.html