aktualności

UMOWA Z NARODOWYM CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Mercor SA podpisał umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na dofinansowanie innowacyjnego projektu pod nazwą: „Kompleksowe rozwiązania z zakresu biernej ochrony przeciwpożarowej budynków wraz z budową linii demonstracyjnej”. Dofinansowanie realizowane będzie ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Kwota dofinansowania wynosi 10,32 mln zł, co stanowi ok. 40% całkowitego kosztu projektu, zamykającego się w kwocie 25,8 mln zł. Termin realizacji projektu przewidywany jest na okres ponad pięciu lat.

"Cieszymy się z wysokiej oceny Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i zakwalifikowania naszej inwestycji do dofinansowania w programie Inteligentny Rozwój 2014 - 2020. Nasz projekt dotyczy kompleksowych i nowatorskich rozwiązań z segmentu ogniochronnych zabezpieczeń konstrukcji oraz oddymiania i wentylacji pożarowej. To wieloletnia inwestycja, którą już finansujemy ze środków własnych. Nie wykluczamy także kredytów inwestycyjnych. Część prac została już uruchomiona, chcemy by ich pierwsze efekty były widoczne jeszcze w tym roku. Produkcja wyrobów opracowanych w ramach projektu będzie prowadzona w naszych zakładach w Cieplewie i Mirosławiu. To duże i ważne dla nas przedsięwzięcie, które zgodnie z przyjętą strategią ma budować przewagę konkurencyjną naszej Grupy, przyczynić się do dalszego rozwoju sprzedaży i umożliwić pozyskiwanie nowych rynków zbytu" – mówi Grzegorz Lisewski, Pierwszy Wiceprezes Zarządu Mercor SA.