aktualności

WZROST SPRZEDAŻY PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2015/2016

Grupa Mercor zakończyła pierwsze półrocze roku obrotowego 2015/2016 (1.04.2015 - 30.09.2015) ponad 7-proc. wzrostem sprzedaży, wypracowując przychody w wysokości 111,8 mln zł wobec 104,4 mln zł rok wcześniej. Zysk netto Grupy z podstawowej działalności (działalność kontynuowana) spadł o 56 proc. (z 11,7 mln zł do 5,1 mln zł). Zyski EBITDA i EBIT spadły odpowiednio o 31 proc. (do 10,3 mln zł z 14,8 mln zł rok wcześniej) i 37 proc. (do 7,6 mln zł z 12,1 mln zł).

Na spadek zyskowności Grupy w największym stopniu wpłynął niższy o 41 proc. poziom sprzedaży w Rosji, wynikający z przedłużenia unijnych sankcji gospodarczych i dewaluacji rubla.

Na niższe wyniki r/r, poza niższą sprzedażą na rynku rosyjskim miały wpływ następujące czynniki: spadek marżowości kontraktów realizowanych przez spółkę matkę Mercor SA (jednocześnie kwotowo marża wzrosła); rozbudowa działów handlowych Grupy; a także koszty o charakterze jednorazowym w wysokości 1,3 mln zł, w tym przede wszystkim koszty transakcji przejęcia 100% akcji spółki Dunamenti Tuzvedelem.

Na wynik wpływ miały także: wyższa efektywna stopa podatkowa w wysokości 23,99% (wobec 7,64% rok wcześniej) wynikająca z różnicy między kosztami a przychodami, które w przyszłości uwzględnione zostaną w podstawie opodatkowania oraz odnotowane w I półroczu 2015/2016 koszty finansowe po wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2013/2014 i 2014/2015 Saldo kosztów finansowych w I półroczu 2015/2016 było wyższe r/r o blisko 1,5 mln zł, wobec ubiegłorocznych przychodów z odsetek po sprzedaży części biznesu Grupie ASSA ABLOY.

Pełna treść raportu Grupy Mercor za 1H roku obrotowego 2015/2016 jest dostępna w dziale Relacji Inwestorskich.