aktualności

WZROST ZYSKU NETTO PO PIERWSZYM PÓŁROCZU OBROTOWYM 2014/2015

Grupa Mercor zakończyła I półrocze roku obrotowego 2014/2015 (1.04.2014 – 30.09.2014) wyraźną poprawą wyników. Zysk netto Grupy wyniósł 9,0 mln zł wobec 8,5 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o blisko 7%. Rezultat ten został wypracowany, mimo że do porównawczego okresu roku ubiegłego wchodziły wyniki sprzedanego, w grudniu 2013 roku Grupie ASSA ABLOY, pionu oddzieleń przeciwpożarowych.

Po odrzuceniu wyników działalności zaniechanej, a w tym: dokończenia i rozliczenia umów handlowych zawartych przed transakcją sprzedaży, wyniki półrocza są jeszcze bardziej satysfakcjonujące. Przy podobnym poziomie sprzedaży (104,4 mln zł wobec 105,5 mln zł rok wcześniej) Grupa odnotowała 89-procentowy wzrost zysku netto (wzrost do 11,7 mln zł z 6,2 mln zł) w ramach działalności kontynuowanej. Wynik ten przekroczył o 3,5 mln zł (czyli o ponad 42%) poziom wypracowany w całym roku obrotowym 2013/2014 (1.04.2013-31.03.2014).

Grupa wypracowała także wyższe zyski na poziomie EBITDA – wzrost o blisko 40% (do 14,8 mln zł z 10,7 mln zł) i EBIT – wzrost o blisko 50% (do 12,1 mln zł z 8,1 mln zł).

W I półroczu 2014/2015 Grupa Mercor odnotowała wysoką dynamikę pozyskiwania nowych kontraktów – ich wartość wyniosła 116,9 mln zł wobec 98,7 mln zł w tym samym okresie rok wcześniej, co oznacza wzrost o 18%.

Zobacz pełen raport okresowy za IH 2014/2015:
http://www.mercor.com.pl/Raporty_okresowe.html