aktualności

ZMIANA TERMINU PUBLIKACJI RAPORTU ROCZNEGO 2013/2014

Zarząd Mercor SA informuje, że jednostkowy raport za rok obrotowy 2013/2014 obejmujący okres od 01.04.2013 do 31.03.2014 oraz skonsolidowany raport za rok obrotowy 2013/2014 obejmujący okres od 01.04.2013 do 31.03.2014, których termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 1/2014 z dnia 24.01.2014 roku na dzień 18.06.2014 roku, zostanie opublikowany w dniu 10.06.2014 roku.