komunikaty prasowe

 • Grupa Mercor po pierwszym kwartale 2021/2022 - komunikat prasowy - 16.08.2021

  2021-08-16

  Grupa „MERCOR” S.A. w I kwartale roku obrotowego 2021/22 (1.04.2021-30.06.2021) wypracowała dobre wyniki finansowe. Przy 14-procentowym r/r wzroście przychodów ze sprzedaży (do 104 mln zł) Grupa zanotowała zysk netto na zbliżonym poziomie rok do roku (8,4 mln zł). Zyski EBITDA i EBIT były wyższe odpowiednio o 3% i 4% r/r. Rentowność w ujęciu procentowym na wszystkich poziomach była niższa, na co wpływ miały rosnące ceny materiałów, surowców używanych do produkcji. W ujęciu wartościowym Grupa wypracowała marżę na sprzedaży na tym samym poziomie rok do roku.

 • Mercor planuje nabyć 50% udziałów firmy ELMECH-ASE rozwijającej technologię inteligentnego zarządzania energią - komunikat prasowy - 19.07.2021

  2021-07-19

  Grupa „MERCOR” S.A., lider nowych technologii w branży zabezpieczeń przeciwpożarowych, 19 lipca 2021 r. podpisała list intencyjny zakładający nabycie, od Grupy Technologicznej ASE, 50% udziałów w spółce ELMECH-ASE Sp. z o.o. rozwijającej technologię inteligentnego zarządzania energią na bazie produkowanych magazynów energii. Grupa planuje potencjalnie zaangażowanie środków w ELMECH-ASE Sp. z o.o. w wysokości 5,2 mln zł.

 • Grupa Mercor po roku obrotowym 2020/2021 - komunikat prasowy - 02.07.2021

  2021-07-02

  Przy zbliżonych rok do roku przychodach ze sprzedaży (386,2 mln zł czyli -2% r/r) Grupa zanotowała 26-proc. wzrost zysku netto (29,5 mln zł). Zyski EBITDA i EBIT wzrosły odpowiednio o 10% i 13%. Rentowność wzrosła na wszystkich poziomach, co jest efektem dyscypliny kosztowej wprowadzonej przez zarząd w czasie pandemii, usprawnień organizacyjnych oraz wzrostu udziału w sprzedaży nowych rozwiązań produktów. Przychody wypracowane przez Grupę za granicą (191,1 mln zł) były zbliżone do analogicznego okresu rok wcześniej, z kolei w Polsce lekko spadły (-4% do 195,1 mln zł). Wartość zamówień pozyskanych w całym roku wzrosła do 418,4 mln zł (+3% r/r).

 • Grupa Mercor po trzech kwartałach roku obrotowego 2020/2021 - komunikat prasowy - 15.02.2021

  2021-02-15

  Grupa MERCOR po III kwartale roku obrotowego 2020/2021 (1.10.2020 - 31.12.2020) odnotowała 26-procentowy wzrost zysku netto r/r (do 8,8 mln zł), przy niższych o 6% r/r przychodach ze sprzedaży (96,9 mln zł). Zyski EBITDA i EBIT wzrosły odpowiednio o +13% i +11% r/r.