komunikaty prasowe

 • Grupa Mercor po trzech kwartałach roku obrotowego 2020/2021 - komunikat prasowy - 15.02.2021

  2021-02-15

  Grupa MERCOR po III kwartale roku obrotowego 2020/2021 (1.10.2020 - 31.12.2020) odnotowała 26-procentowy wzrost zysku netto r/r (do 8,8 mln zł), przy niższych o 6% r/r przychodach ze sprzedaży (96,9 mln zł). Zyski EBITDA i EBIT wzrosły odpowiednio o +13% i +11% r/r.

 • Grupa Mercor po roku obrotowym 2019/2020 - komunikat prasowy - 03.07.2020

  2020-07-03

  Grupa MERCOR po roku obrotowym 2019/2020 (1.04.2019 - 31.03.2020) odnotowała wzrost sprzedaży i poprawę rentowności na wszystkich poziomach. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły do 396,1 mln zł (+7% r/r), a zysk netto do 25,0 mln zł (+69% r/r). Dynamika wzrostu EBITDA i EBIT wyniosła odpowiednio 41% i 42% r/r.

 • Grupa Mercor po pierwszym półroczu roku obrotowego 2019/2020 - komunikat prasowy - 29.11.2019

  2019-11-29

  Grupa MERCOR po I półroczu roku obrotowego 2019/20 odnotowała wzrost sprzedaży i rentowności. W I półroczu (1.04 - 30.09.2019) przychody ze sprzedaży Grupy wzrosły o 9% r/r (do 191 mln zł), a zysk netto o 57% r/r (do 12,9 mln zł). Dynamika wzrostu zysków EBITDA i EBIT wyniosła odpowiednio +42% i +44% r/r. Grupa wraz ze wzrostem skali działania odnotowała istotnie wyższą rentowność na wszystkich poziomach.

 • Grupa Mercor po pierwszym kwartale roku obrotowego 2019/2020 - komunikat prasowy - 14.08.2019

  2019-08-14

  Grupa MERCOR rozpoczęła nowy rok obrotowy 2019/20 wzrostem przychodów i zysku netto. W I kwartale (1.04 - 30.06.2019) przychody ze sprzedaży Grupy wzrosły o 6% r/r (do 87,3 mln zł), a zysk netto o 3% r/r (do 5,2 mln zł). W okresie tym wartość zamówień Grupy wzrosła o 17%, do 111,2 mln zł.