komunikaty prasowe

GRUPA „MERCOR” S.A. PO 1-3Q ROKU 2017/2018: WZROST SPRZEDAŻY I ZYSKU, ROSNĄCY POZIOM ZAMÓWIEŃ


Grupa „MERCOR” S.A. (dalej: „Grupa” lub „Grupa MERCOR”), należąca do grona liderów europejskiego rynku w branży systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, w III kwartale roku obrotowego 2017/2018 (1.10.2017 - 31.12.2017) odnotowała dwucyfrowy wzrost sprzedaży (+28%) do 85,3 mln zł z 66,6 mln zł. EBITDA i EBIT wzrosły odpowiednio o 77% i 100%. Skonsolidowany zysk netto wzrósł r/r o 73% do 3,8 mln zł (zysk uwzględniający działalność zaniechaną wyniósł 3,5 mln zł i wzrósł r/r o 89%). Grupa w III kwartale 2017/2018, wraz z rosnącą skalą działalności, odnotowała poprawę marżowości na poziomie EBITDA, EBIT i wyniku netto w ujęciu rok do roku.
Narastająco po trzech kwartałach 2017/2018 roku Grupa odnotowała 25-proc. wzrost sprzedaży do 249,3 mln zł. EBITDA i EBIT wzrosły odpowiednio o 43%, do  24,3 mln zł i o 46%, do 17,6 mln zł. Zysk netto wzrósł o 30% do 11,8 mln zł (z uwzględnieniem działalności zaniechanej zysk wzrósł również o 30%, do 11,1 mln zł). Grupa odnotowuje wzrost skali działalności w głównych pionach produktowych, zarówno w Polsce jak i na rynkach zagranicznych. Grupa MERCOR, jeszcze przed pełnym wdrożeniem nowych, strategicznych produktów, odnotowuje istotny wzrost wartości zamówień (w efekcie wcześniejszych inwestycji w produkcję i R&D): +19% (do 248,6 mln zł) w okresie 1-3Q 2017/2017 i +4% (do 74,6 mln zł) w III kwartale 2017/2018. Grupa pracuje nad rozwojem sprzedaży i wzrostem wolumenów produkcji trzech nowych strategicznych produktów z głównych pionów (ogniochronna płyta mcr Silboard, klapy oddymiające mcr ULTRA THERM i oddzielenia ppoż. DFM), co docelowo ma wesprzeć dalszą ekspansję.
 
Wypracowujemy dobre wyniki, regularnie zwiększamy skalę działalności przy stabilnej rentowności. To kolejny kwartał stopniowej poprawy marż. Notujemy także większe poziomy zamówień, z niewielkimi i naturalnymi wahaniami miesięcznymi. To efekt wcześniejszych inwestycji usprawniających produkcję, a także w R&D. Celujemy we wzrost udziału innowacji produktowych w sprzedaży, co stopniowo może przełożyć się na poprawę rentowności. Trzy strategiczne nowości wprowadzone do oferty w 2017 roku spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony rynku, pracujemy więc nad wzrostem ich wolumenów produkcji, by rozwijać sprzedaż. Konieczne więc będą kolejne inwestycje, choć mniejsze niż w ostatnich dwóch latach. Rośniemy szybciej niż rynek i widzimy dobre perspektywy rozwoju we wszystkich pionach naszej działalności w Polsce i za granicą - dodaje Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „MERCOR” S.A.
Grupa kontynuuje realizację dwucyfrowych wzrostów sprzedaży zarówno w Polsce jak i za granicą utrzymując marże na stabilnym poziomie.Na wzrost poziomu przychodów Grupy w pierwszych trzech kwartałach roku obrotowego 2017/2018 wpływ miała wyższa r/r sprzedaż zagraniczna (+27%) oraz sprzedaż krajowa (+22%).Grupa odnotowała w Polsce przychody w wysokości 118,1 mln zł wobec 97,0 mln zł rok wcześniej. Sprzedaż na rynkach zagranicznych wyniosła 131,2 mln zł wobec 103,0 mln zł rok wcześniej. Grupa zwiększyła sprzedaż na wszystkich rynkach zagranicznych.


NOWE ZLECENIA
Grupa „MERCOR” w okresie 1-3Q 2017/2018 pozyskała kontrakty o wartości ok. 248,6  mln zł wobec 208,6 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej, co oznacza wzrost o 19% rok do roku.
W całym III kwartale 2017/2018 (czyli od września do grudnia 2017 r.) Grupa pozyskała zamówienia o wartości 74,6 mln zł  wobec 71,6 mln zł, co oznacza wzrost o 4% rok do roku.
Przykładowe zamówienia pozyskane przez Grupę w okresie trzech kwartałów 2017/2018:
• Stadion VTB Arena w Moskwie, Rosja, systemy oddymiania
• Słowacka Galeria Narodowa, Słowacja, ogniochronne zabezpieczenia konstrukcji
• Elektrownia atomowa w Paks, Węgry; ogniochronne zabezpieczenia konstrukcji
• Biurowiec Nowogrodzka Square, Warszawa, systemy wentylacji pożarowej
• Kopalnia Gazu Ziemnego LMG dla PGNiG, ogniochronne zabezpieczenia konstrukcji


TRZY STRATEGICZNE NOWOŚCI PRODUKTOWE GRUPY
1. Ogniochronna płyta mcr Silboard (pion ogniochronne zabezpieczenia konstrukcji) - płyta ma potencjał nawet kilkudziesięciu zastosowań, jest odpowiedzią na zapotrzebowanie  rynku dotychczas zmonopolizowanego w tym zakresie  przez jednego, globalnego gracza.
2. Drzwi przeciwpożarowe DFM (pion oddzielenia ppoż.) – nowatorskie systemy do drzwi przeciwpożarowych, ich przewagą jest m.in. krótszy (nawet kilkakrotnie) czas realizacji nietypowych zamówień dzięki przyjętemu nowatorskiemu modelowi biznesowemu i łatwiejszy montaż. Model ten zakłada podział na centralne wytwarzanie standardowych półproduktów - skrzydeł (przez spółkę zależną DFM Doors) oraz konfekcjonowanie produktu przez sieć zewnętrznych kooperantów.
3. Klapy oddymiające mcr ULTRA THERM (pion oddymiania) – innowacyjny produkt spełniający obecne oraz przyszłe wymogi termiczne, które będą obowiązywać od 2021 roku. Produkt o wysokich walorach estetycznych i wielu funkcjonalnościach, umożliwia także łatwiejszy montaż, transport.