komunikaty prasowe

MERCOR PO 1H ROKU 2019/20: DOBRA SPRZEDAŻ, ZNACZĄCY WZROST RENTOWNOŚCI

Grupa MERCOR po I półroczu roku obrotowego 2019/20 odnotowała wzrost sprzedaży i rentowności. W I półroczu (1.04 - 30.09.2019) przychody ze sprzedaży Grupy wzrosły o 9% r/r (do 191 mln zł), a zysk netto o 57% r/r (do 12,9 mln zł). Dynamika wzrostu zysków EBITDA i EBIT wyniosła odpowiednio +42% i +44% r/r. Grupa wraz ze wzrostem skali działania odnotowała istotnie wyższą rentowność na wszystkich poziomach. W samym II kwartale Grupa wypracowała wzrost przychodów ze sprzedaży (+12%) i wzrost zysku netto (+143%) w porównaniu do słabszego pod względem zyskowności II kwartału rok wcześniej (głównie w wyniku zdarzeń jednorazowych). Grupa w listopadzie 2019 r. ponownie rozpoczęła proces przeglądu opcji strategicznych z uwagi na pojawiające się zainteresowanie ze strony podmiotów trzecich.
Wypracowaliśmy dobre wyniki. Rośniemy stabilnie, regularnie zwiększamy skalę i pracujemy nad poprawą rentowności. Zapowiadane ogólnogospodarcze spowolnienie w Polsce
i Europie w naszej branży nie jest widoczne. Większość naszych projektów jest realizowana w budynkach użyteczności publicznej, a w tym segmencie rynku inwestycje trwają. Wzmacniamy dywersyfikację poszerzając portfel produktów i rozszerzając obecność na rynkach zagranicznych, co w dużym stopniu pozwala nam przygotować się na ewentualne zmiany koniunktury. Nowości produktowe, m.in. z pionu oddymiania są już zyskowne. Jesteśmy w połowie procesu uruchomienia nowej linii produkcyjnej dla naszego strategicznego produktu - płyty mcr Silboard. Zakupiona nowoczesna linia jest w trakcie montażu, by ruszyć w II półroczu nowego roku obrotowego - mówi Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „MERCOR” S.A.
Grupa w okresie od kwietnia do września 2019 (1H 2019/20) zwiększyła poziom sprzedaży w kraju o +4%, do 97,7 mln zł. Sprzedaż zagraniczna wzrosła o 15% do 93,3 mln zł. Sprzedaż w Polsce stanowiła po półroczu 51% przychodów Grupy, a sprzedaż zagraniczna 49%. W okresie tym wartość zamówień Grupy wzrosła o 3%, do 210,1 mln zł.
Grupa w I półroczu roku obrotowego 2019/20 przeznaczyła na inwestycje ok. 10 mln zł, głównie na badania i rozwój nowych produktów oraz kolejne prace związane z rozwojem produkcji innowacyjnej płyty mcr Silboard (pion ogniochronnych zabezpieczeń konstrukcji) -głównie prace montażowe i adaptacyjne nowej linii technologicznej w zakładzie koło Płocka.