komunikaty prasowe

 • Grupa Mercor po roku obrotowym 2020/2021 - komunikat prasowy - 02.07.2021

  2021-07-02

  Przy zbliżonych rok do roku przychodach ze sprzedaży (386,2 mln zł czyli -2% r/r) Grupa zanotowała 26-proc. wzrost zysku netto (29,5 mln zł). Zyski EBITDA i EBIT wzrosły odpowiednio o 10% i 13%. Rentowność wzrosła na wszystkich poziomach, co jest efektem dyscypliny kosztowej wprowadzonej przez zarząd w czasie pandemii, usprawnień organizacyjnych oraz wzrostu udziału w sprzedaży nowych rozwiązań produktów. Przychody wypracowane przez Grupę za granicą (191,1 mln zł) były zbliżone do analogicznego okresu rok wcześniej, z kolei w Polsce lekko spadły (-4% do 195,1 mln zł). Wartość zamówień pozyskanych w całym roku wzrosła do 418,4 mln zł (+3% r/r).

 • Grupa Mercor po trzech kwartałach roku obrotowego 2020/2021 - komunikat prasowy - 15.02.2021

  2021-02-15

  Grupa MERCOR po III kwartale roku obrotowego 2020/2021 (1.10.2020 - 31.12.2020) odnotowała 26-procentowy wzrost zysku netto r/r (do 8,8 mln zł), przy niższych o 6% r/r przychodach ze sprzedaży (96,9 mln zł). Zyski EBITDA i EBIT wzrosły odpowiednio o +13% i +11% r/r.

 • Grupa Mercor po roku obrotowym 2019/2020 - komunikat prasowy - 03.07.2020

  2020-07-03

  Grupa MERCOR po roku obrotowym 2019/2020 (1.04.2019 - 31.03.2020) odnotowała wzrost sprzedaży i poprawę rentowności na wszystkich poziomach. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły do 396,1 mln zł (+7% r/r), a zysk netto do 25,0 mln zł (+69% r/r). Dynamika wzrostu EBITDA i EBIT wyniosła odpowiednio 41% i 42% r/r.

 • Grupa Mercor po pierwszym półroczu roku obrotowego 2019/2020 - komunikat prasowy - 29.11.2019

  2019-11-29

  Grupa MERCOR po I półroczu roku obrotowego 2019/20 odnotowała wzrost sprzedaży i rentowności. W I półroczu (1.04 - 30.09.2019) przychody ze sprzedaży Grupy wzrosły o 9% r/r (do 191 mln zł), a zysk netto o 57% r/r (do 12,9 mln zł). Dynamika wzrostu zysków EBITDA i EBIT wyniosła odpowiednio +42% i +44% r/r. Grupa wraz ze wzrostem skali działania odnotowała istotnie wyższą rentowność na wszystkich poziomach.