Dane Centrali

Centrala

ul. Grzegorza z Sanoka 2

80-408 Gdańsk

(+48) 58 341 42 45

(+48) 58 341 39 85

mercor@mercor.com.pl