Biura Handlowe

Gdańsk

ul. Grzegorza z Sanoka 2

80-408 Gdańsk

(+48) 58 341 42 45

(+48) 58 341 39 85

mercor@mercor.com.pl

Mikołów k. Katowic

ul. Kolejowa 4

43-190 Mikołów

(+48) 32 328 43 71

(+48) 32 328 43 72

mikolow@mercor.com.pl

Warszawa

ul. Grzybowska 2 lok. 79

00-131 Warszawa

(+48) 22 654 26 55

(+48) 22 654 26 47

warszawa@mercor.com.pl