DZIELIMY SIĘ WIEDZĄ

Pod nazwą mcr edu cyklicznie organizujemy warsztaty dedykowane architektom, projektantom, rzeczoznawcom, a także przedstawicielom firm wykonawczych i inwestorów. Szkolenia odbywają się kilka razy w roku, w wybranych miastach na terenie całej Polski. Ich uczestnicy mają doskonałą okazję do wymiany wiedzy, poglądów i doświadczeń między sobą oraz z naszymi prelegentami.

  

Nowym obszarem działalności mcr edu jest projekt online opierający się na dniach edukacyjnych. Kiedy nie mamy możliwości spotkania się z Państwem na warsztatach, organizujemy wiedzę branżową w wersji online. 

 

wydarzenia

skontaktuj się z nami

Krystian Wojciechowski

e-mail k.wojciechowski@mercor.com.pl

Współpraca z uczelniami

Edukacja jest w naszym odczuciu najbardziej wartościową formą promocji!

Organizujemy staże, warsztaty oraz konkursy dla studentów w celu poszerzenia wiedzy w tym zakresie. Stałym elementem aktywności firmy jest propagowanie wiedzy dotyczącej regulacji prawnych i rozwiązań technicznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Nasze najważniejsze dokonania w tym zakresie to: publikacje książkowe, artykuły w prasie specjalistycznej, udział w branżowych targach i konferencjach, udział w seminariach SITP-u czy spotkaniach SARP-u. Chcesz nas zaprosić do swojej uczelni w celu poprowadzenia wykładu?