mcr edu

Najbliższe warsztaty z cyklu mcr edu odbędą się w Łodzi. Zapraszamy do wzięcia udziału!

2017-02-23

08.45 - 15:15

Łódź

Holiday Inn Hotel Łódź

Agenda

08:45 - Rejestracja Uczestników
09:00 - Powitanie

BLOK TEMATYCZNY: SYSTEMY ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO
09:10- Projektowanie systemów oddymiania w budynku produkcyjno-magazynowych z uwzględnieniem możliwych zmian w aranżacji pomieszczeń - przykład na wybranym obiekcie.
10:15 - Przerwa kawowa.
10:30 - Projektowanie  realizacja systemów oddymiania grawitacyjnego na przykładzie wybranych obiektów handlowych z uwzględnieniem uwarunkowań architektoniczno-budowlanych i przy wykorzystaniu okiennych systemów oddymiania.

 

BLOK TEMATYCZNY: SYSTEMY WENTYLACJI POŻAROWEJ
12:00 - Projektowanie systemów nadciśnieniowego zapobiegania zadymieniu pionowych dróg ewakuacyjnych.
13:15 - Przerwa kawowa.
13:30 - Wentylacja strumieniowa garaży. Wymagania projektowe oraz studium przypadku.


14:30 - Wystąpienie gościa specjalnego

15:00 - Strefa Architekta i Projektanta

15:10 - Podsumowanie

15:15 - Obiad

Zapisy

Liczba miejsc ograniczona.

Zapisy na warsztaty prosimy przesyłać na adres: edu@mercor.com.pl

Prelegenci

mgr inż. Łukasz Ostapiuk

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Od 2014 roku związany z firmą Mercor. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z projektowaniem i wykonawstwem systemów oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego. Prowadzi również wykłady na studiach podyplomowych „Wentylacja pożarowa” organizowanych przez Politechnikę Warszawską. Autor artykułów branżowych opisujących problematykę oddymiania obiektów produkcyjno-magazynowych i obiektów wielko kubaturowych.

mgr inż. Krzysztof Bagiński

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Studiów Podyplomowych „Systemy oddymiania budynków – wentylacja pożarowa” na Politechnice Warszawskiej. Od 2004 roku związany z firmą Mercor SA, od początku pracy koncentruje się na projektowaniu biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, autor wielu wytycznych oraz projektów systemów oddymiania w budynkach produkcyjno-magazynowych. Autor wielu artykułów w prasie branżowej. Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

mgr inż. Jerzy Wójciak

Absolwent Politechniki Gdańskiej wydziału Inżynierii Środowiska. Pełnoprawny projektant z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w branży instalacyjnej. Autor projektów branżowych z dziedziny sieci i instalacji sanitarnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych. Po związaniu się z firmą MERCOR SA. skupił się na aspektach projektowych wentylacji pożarowej. W dziale projektowym pionu wentylacji pożarowej zajmuje się wykonywaniem symulacji CFD oraz projektowaniem.

mgr inż. Paweł Szajda

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz Politechniki Warszawskiej na kierunku Wentylacji Pożarowej. Z firmą Mercor związany od ponad 6 lat. Obecnie na stanowisku Inżynier Projektu w dziale Wentylacji Pożarowej. Autor artykułów branżowych dotyczących systemów wentylacji strumieniowej garaży.

skontaktuj się z nami

biblioteka

Współpraca z uczelniami

Edukacja jest w naszym odczuciu najbardziej wartościową formą promocji!

Organizujemy staże, warsztaty oraz konkursy dla studentów w celu poszerzenia wiedzy w tym zakresie. Stałym elementem aktywności firmy jest propagowanie wiedzy dotyczącej regulacji prawnych i rozwiązań technicznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Nasze najważniejsze dokonania w tym zakresie to: publikacje książkowe, artykuły w prasie specjalistycznej, udział w branżowych targach i konferencjach, udział w seminariach SITP-u czy spotkaniach SARP-u. Chcesz nas zaprosić do swojej uczelni w celu poprowadzenia wykładu?