mcr edu

Kwietniowa edycja warsztatów mcr edu w Warszawie, zapraszamy do Leonardo Royal Hotel.

2018-04-12

8:30 - 15:30

Warszawa

Leonardo Royal Hotel, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa

AGENDA

08:30 – Rejestracja Uczestników
08:45 – Powitanie

09:00 – Systemy oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego różnych typów obiektów.
              Kompleksowe rozwiązania projektowe - cz. 1


10:30 – Przerwa kawowa


10:45 – Systemy oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego różnych typów obiektów.
              Kompleksowe rozwiązania projektowe - cz. 2
11:15 – Bezpieczne drogi ewakuacyjne. Rozwiązania dla klatek schodowych - cz. 1


12:45 – Przerwa kawowa


13:00 – Bezpieczne drogi ewakuacyjne. Rozwiązania dla klatek schodowych - cz. 2
14:15 – Wystąpienie gościa specjalnego - przedstawiciela firmy Hestia Loss Control
              Ryzyko ogniowe z perspektywy ubezpieczyciela


15:30 – Zakończenie warsztatów. Obiad

mgr inż. Łukasz Ostapiuk

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Od 2014 roku związany z firmą Mercor. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z projektowaniem i wykonawstwem systemów oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego. Prowadzi również wykłady na studiach podyplomowych „Wentylacja pożarowa” organizowanych przez Politechnikę Warszawską. Autor artykułów branżowych opisujących problematykę oddymiania obiektów produkcyjno-magazynowych i obiektów wielko kubaturowych.

mgr inż. Krzysztof Bagiński

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Studiów Podyplomowych „Systemy oddymiania budynków – wentylacja pożarowa” na Politechnice Warszawskiej. Od 2004 roku związany z firmą Mercor SA, od początku pracy koncentruje się na projektowaniu biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, autor wielu wytycznych oraz projektów systemów oddymiania w budynkach produkcyjno-magazynowych. Autor wielu artykułów w prasie branżowej. Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

mgr inż. Jerzy Wójciak

Absolwent Politechniki Gdańskiej wydziału Inżynierii Środowiska. Pełnoprawny projektant z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w branży instalacyjnej. Autor projektów branżowych z dziedziny sieci i instalacji sanitarnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych. Po związaniu się z firmą MERCOR SA. skupił się na aspektach projektowych wentylacji pożarowej. W dziale projektowym pionu wentylacji pożarowej zajmuje się wykonywaniem symulacji CFD oraz projektowaniem.

mgr inż. Mateusz Chorowicz

Absolwent UWM w Olsztynie oraz Politechniki Gdańskiej wydziału Inżynierii Środowiska. Projektant branży instalacyjnej. Autor projektów branżowych z dziedziny sieci i instalacji sanitarnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych. Po związaniu się z firmą MERCOR SA. skupił się na aspektach projektowych wentylacji pożarowej. W dziale projektowym pionu wentylacji pożarowej zajmuje się wsparciem projektantów branżowych w branży wentylacji pożarowej, wykonywaniem symulacji CFD, projektowaniem oraz konsultacjami przy realizacjach.

mgr inż. Katarzyna Jasińska

Absolwentka Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej. Autorka opracowań projektów wielobranżowych, w tym instalacji tryskaczowych, głównie dla obiektów przemysłowych i budynków kultury. Obecnie członkini zespołu Działu Projektowego Wentylacji Pożarowej w firmie MERCOR S.A. odpowiedzialna za doradztwo techniczne na etapie projektu oraz realizacji, przygotowywanie koncepcji i projektów ochrony pożarowej pionowych i poziomych dróg ewakuacyjnych. Zajmuje się także symulacjami numerycznymi CFD.

Zbigniew Żyra - Prezes Zarządu Hestia Loss Control Sp. z o.o.

Hestia Loss Control jest spółką inżynierską należącą do Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA. To pierwsza w Polsce firma świadcząca usługi inżynieryjne związane z identyfikacją zagrożeń i oceną ryzyka do celów ubezpieczeniowych. Klientami Hestii Loss Control są największe polskie przedsiębiorstwa, tj. kopalnie węgla kamiennego i brunatnego, elektrownie i elektrociepłownie, huty, zakłady branży drzewnej, rafinerie ropy, fabryki nawozów sztucznych, zakłady branży spożywczej, firmy transportowe oraz firmy świadczące usługi finansowe.

skontaktuj się z nami

biblioteka

Współpraca z uczelniami

Edukacja jest w naszym odczuciu najbardziej wartościową formą promocji!

Organizujemy staże, warsztaty oraz konkursy dla studentów w celu poszerzenia wiedzy w tym zakresie. Stałym elementem aktywności firmy jest propagowanie wiedzy dotyczącej regulacji prawnych i rozwiązań technicznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Nasze najważniejsze dokonania w tym zakresie to: publikacje książkowe, artykuły w prasie specjalistycznej, udział w branżowych targach i konferencjach, udział w seminariach SITP-u czy spotkaniach SARP-u. Chcesz nas zaprosić do swojej uczelni w celu poprowadzenia wykładu?