naprawy gwarancyjne

„MERCOR” S.A. zapewnia sprawny serwis i fachową pomoc w przypadku zgłoszeń gwarancyjnych. Aby dokonać zgłoszenia gwarancyjnego, skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo pod adresem reklamacje@mercor.com.pl, albo wypełnij formularz gwarancyjny umieszczony poniżej.

formularz

Dane na temat obiektu, w którym urządzenie jest montowane

Rejestracja przesłanych zgłoszeń odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -16:00.

Po wysłaniu formularza, na adres mailowy wpisany do formularza przesłana zostanie automatyczna informacja o przyjęciu zgłoszenia.

Przesłane zgłoszenia będa rozpatrywane przez zespół ds. reklamacji.