Krzysztof Krempeć

Prezes Zarządu

Jeden z założycieli „MERCOR” S.A. Od marca 2008 roku Prezes Zarządu Spółki.

Ma ponad 30-letnie doświadczenie w branży biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. W latach 1988-2007 pełnił funkcję Wiceprezesa „MERCOR” S.A.

Absolwent gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego.