oddymianie grawitacyjne

mcr LAM-N klapy żaluzjowe napowietrzające

mcr Prolight klapy oddymiające w pasmach

mcr Prolight

mcr Thermolight - oddymiające klapy punktowe

mcr Prosmoke CE - automatyczna kurtyna dymowa

mcr Prosmoke FS - automatyczna kurtyna dymowa

mcr Prosmoke S - stałe kurtyny dymowe

mcr Prosmoke ST - stalowe kurtyny dymowe

mcr 0204 centrala sterująca

mcr R04xx moduł rozszerzający

RO-1 ręczny przycisk oddymiania

mcr P054 centrala pogodowa z czujnikiem wiatr-deszcz

centrala sterująca mcr 9705