• klapa oddymiająca NG-A
  • klapa oddymiająca typ E i C
  • klapa oddymiająca DVP
  • klapa oddymiająca DVPS
  • klapa oddymiająca typu NG-A

mcr PROLIGHT klapy oddymiające

Klapy oddymiające mcr PROLIGHT są głównym elementem systemu oddymiania grawitacyjnego, których zadaniem jest usunięcie z zamkniętych pomieszczeń dymów, gazów pożarowych, energii cieplnej na zewnątrz obiektu. Umożliwiają tym samym:

- utrzymanie dróg ewakuacyjnych o niewielkim zadymieniu, dzięki czemu możliwa jest sprawna ewakuacja,

- prowadzenie akcji gaśniczej poprzez lokalizację miejsca pożaru,

- zmniejszenie ryzyka naruszenia lub zniszczenia konstrukcji budynku poprzez obniżenie temperatury.

 

Typy klap:

z podstawą prostą wykonana z blachy stalowej ocynkowanej

- jednoskrzydłowe typu C (kwadratowe)

- jednoskrzydłowe typu E (prostokątne)

- dwuskrzydłowe typu DVP (kwadratowe / prostokątne)

z podstawą skośną wykonana z blachy stalowej ocynkowanej

- jednoskrzydłowe typu NG-A (kwadratowe/prostokątne)

- dwuskrzydłowe typu DVPS (kwadratowe/prostokątne)

FORMA - wiele wariantów podstaw, wypełnień oraz sterowania realizuje indywidualne potrzeby projektantów i użytkowników.FUNKCJA
FUNKCJA - oddymianie, wentylacja, doświetlenie budynku
JAKOŚĆ - Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych zgodnie z normą PN-EN 12101-2

Klasyfikacja produktu

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych zgodnie z PN-EN 12101-2 (Certyfikat CE)
- klasa obciążenia śniegiem: SL 220 ÷ SL 950
- klasa odporności na działanie wiatru: WL 1500 lub WL 750
- klasa odporności na działanie wysokiej temperatury: B 300 lub B 600
- pewność działania: Re300 lub Re50 oraz 10 000 cykli do pozycji wentylacji (klapa dwufunkcyjna) 
- klasa reakcji na ogień dla wypełnienia z poliwęglanu: B-s1,d0 / B-s2,d0
- klasa reakcji na ogień dla pozostałych elementów: F
- maksymalny czas otwarcia klapy do położenia pracy: 60 [s]
- kąt otwarcia klapy: ≥140º 

 

Parametry 

- typ C (kwadratowe)

wymiar nominalny: 1000 x 1000 ÷ 2000 x 2000 [mm]

- typ E (prostokątne)

wymiary nominalne: 1000 x 1200 ÷ 2000 x 2500 [mm]

- typ DVP/DVPS (kwadratowe, prostokątne)

wymiary nominalne: 1200 x 2500 ÷ 3000 x 3000 [mm]

- typ NG-A:

wymiary nominalne: 1000 x 1000 ÷ 2000 x 3000 [mm] 

 

 

Budowa standardu
- podstawa o wysokości 300 mm lub 500 mm z blachy stalowej ocynkowanej,
- wypełnienie skrzydła: płyta z poliwęglanu komorowego, kopuła akrylowa, kopuła z poliwęglanu litego, płyta warstwowa ALU, płyta z poliwęglanu komorowego i 1- lub 2-warstwowa kopuła akrylowa lub z poliwęglanu litego, płyta z poliwęglanu komorowego z pokrywą aluminiową kopertową, wypełnienie z klasyfikacją BROOF (t1)
- sterowanie: pneumatyczny system sterowania oddymianiem, elektryczny 24 V- system sterowania oddymianiem z możliwością wentylacji, pneumatyczno - elektryczny system sterowania; część pneumatyczna odpowiada za oddymianie, elektryczna 230 V~ za funkcję wentylacji
  • hale produkcyjne i magazynowe
  • centra logistyczne
  • budynki użyteczności publicznej
  • budynki handlowo - usługowe
  • budynki mieszkalne

Wyposażenie dodatkowe

- elementy zwiększające powierzchnię czynną klap (owiewki, kierownica)

- siłownik elektryczny do wentylacji

- wyłącznik krańcowy stosowany do sygnalizacji położenia skrzydła

 

Opcje wykonania

- niestandardowa wysokość podstawy 300 ÷ 700 [mm]

- warianty izolacji termicznej: wełna mineralna (gr. 40 mm) lub płyta PIR (gr. 30 mm)

- wykonanie podstawy, kierownicy oraz mechanizmu otwierającego klapy ze stali nierdzewnej

- nietypowe wykonanie podstawy klapy: podstawa do dachów profilowanych (typ PR), podstawa nakładkowa na cokół (typ N)

- malowanie elementów klapy (podstawy, owiewki, kierownicy) na dowolny kolor z palety RAL