mcr PROLIGHT pasma świetlne

Typy pasm świetlnych 

 • pasma świetlne łukowe
 • pasma świetlne szedowe
 • świetliki piramidowe

 • Certyfikat Zgodności ITB-0539-W zgodnie z Aprobatą Techniczną AT-15-5661/2012
 • Szeroki wybór kształtów i wymiarów
 • Duża oszczędność energetyczna poprzez doświetlenie wnętrza budynku światłem naturalnym oraz niski współczynnik przenikania ciepła

Dostępna rozpiętość pasm świetlnych:

typ pasma / świetlika minimalna rozpiętość [m] maksymalna rozpiętość [m]
pasmo łukowe 1,2 6,0
pasmo szedowe 1,2 5,0
świetlik piramidowy 1,2 5,0
świetlik kopułowy 1,2 6,0

 

Budowa pasma świetlnego

 • podstawa prosta o wysokości 300 mm ÷ 700 mm z blachy ocynkowanej o grubości dostosowanej do parametrów pasma (szerokość, długość, grubość wypełnienia)
 • dolna część podstawy wyposażona w obwodowy kołnierz o szerokości standardowej 70 mm, do montowania na konstrukcji dachu,
 • usztywniana podstawa pasma świetlnego za pomocą stężeń co 1500 mm lub 3000 mm,
 • podstawa pasma świetlnego przystosowane do montażu ocieplenia grubości min. 50 mm,
 • konstrukcja pasma świetlnego wykonana z profili aluminiowych o kształcie zapewniającym odprowadzenie wody,
 • wypełnienie pasm z poliwęglanu komorowego dostępne w wielu grubościach i barwach, wypełnienie z klasyfikacją BROOF(t1)
 • pasma świetlne mogą być wyposażone w elementy otwierane:
  o klapy oddymiające przeznaczone do odprowadzania dymu, ciepła i gazów pożarowych,
  o klapy wentylacyjne przeznaczone do przewietrzania
 • kąt otwarcia skrzydła klapy oddymiającej:
  o klapy jednoskrzydłowej ≥ 140°
  o klapy dwuskrzydłowej ≥ 90°


Funkcje

 • doświetlenie

Wyposażenie dodatkowe

 • kraty zabezpieczające przed włamaniem
 • siatki zabezpieczające przed upadkiem

 

Opcje wykonania pasma świetlnego

 • niestandardowa wysokość podstawy w przedziale 100 mm÷700 mm
 • możliwość wykonania podstawy samonośnej o długości modularnej do 6 m
 • wykonanie pasma w odporności na upadek ciała miękkiego o energii 1200 J
 • malowanie elementów pasma na dowolny kolor z palety RAL
 • zmiana grubości blachy podstawy - przy podstawie samonośnej o długości do 6 m

 

 • nietypowe wykonanie podstawy pasma: podstawa nakładkowa