Elektryczne systemy sterowania oddymianiem

Podstawowym celem oddymiania grawitacyjnego jest zapewnienie osobom przebywającym wewnątrz objętych pożarem obiektów, bezpiecznej ewakuacji. Na co dzień systemy te mogą również pełnić funkcję przewietrzania pomieszczeń.

Profesjonalne elementy systemów sterowania oddymianiem, które oddajemy do Państwa dyspozycji, dzielą się na dwa podstawowe rodzaje – pneumatyczne oraz elektryczne.

Wśród elementów elektrycznego sterowania oddymianiem znajdują się między innymi:

  • elektryczne siłowniki do klap oraz okien wchodzących w skład systemu oddymiania
  • zaawansowane technicznie centrale sterujące
  • precyzyjne czujniki dymu (optyczne lub termiczne)
  • przyciski umożliwiające ręczne uruchomienie alarmu
  • przyciski pozwalające na zamykanie i otwieranie skrzydeł klap oraz okien w celu przewietrzania pomieszczeń podczas codziennej pracy
  • centrale pogodowe, zapewniające systemowi możliwość reagowania na warunki atmosferyczne, z możliwością wyposażenia w czujnik wykrywający obecność deszczu lub wiatru.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat naszej oferty, dostępnymi w ramach kart poszczególnych produktów. W przypadku pojawienia się pytań dotyczących konkretnych elementów systemów sterowania oddymianiem grawitacyjnym, zachęcamy także do kontaktu e-mailowego lub telefonicznego.

  • Centrale oddymiania mcr SVM 24V-5A i mcr SVM 24-8A służą do sterowania urządzeniami w systemach oddymiania, napowietrzania i codziennej wentylacji takimi jak: klapy , okna , drzwi, i wentylatory.

  • Centrale oddymiania mcr SV 24V-xx-ds i mcr SV 48V-xx-ds służą do sterowania urządzeniami w systemach oddymiania, napowietrzania i codziennej wentylacji takimi jak: klapy , okna , drzwi, i wentylatory.

  • Centrala sterująca oddymianiem mcr 9705 została zaprojektowana z myślą o sterowaniu urządzeniami oddymiającymi (klapy oddymiające, okna oddymiające, kurtyny dymowe) w elektrycznym systemie sterowania.

  • Centrala sterująca oddymianiem mcr 0204, poprzez sygnał alarmowy z optycznych czujek dymu lub z ręcznego przycisku oddymiania RPO-1 uruchamia urządzenia oddymiające.