Pneumatyczne systemy sterowania oddymianiem

Podstawowym celem oddymiania grawitacyjnego jest zapewnienie osobom przebywającym wewnątrz objętych pożarem obiektów, bezpiecznej ewakuacji. Na co dzień systemy te mogą również pełnić funkcję przewietrzania pomieszczeń.

Profesjonalne elementy systemów sterowania oddymianiem, które oddajemy do Państwa dyspozycji, dzielą się na dwa podstawowe rodzaje – pneumatyczne oraz elektryczne.

Wśród elementów pneumatycznego sterowania oddymianiem znajdują się między innymi:

  • siłowniki pneumatyczne do bezpośredniego otwierania (a także zamykania) skrzydeł klap
  • skrzynki alarmowe pozwalające na zdalne, alarmowe otwarcie skrzydeł klap
  • regulatory przepływu wyposażone w bezpiecznik termiczny, stanowiące podstawowe źródło zasilania systemów tego rodzaju

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat naszej oferty, dostępnymi w ramach kart poszczególnych produktów. W przypadku pojawienia się pytań dotyczących konkretnych elementów systemów sterowania oddymianiem grawitacyjnym, zachęcamy także do kontaktu e-mailowego lub telefonicznego.

  • Służy do zasilania siłownika pneumatycznego oddymiania z własnego naboju CO2 lub z instalacji CO2. Uwolniony gaz zostaje skierowany do siłownika pneumatycznego oddymiania, powodując otwarcie skrzydła klapy.

  • Siłownik pneumatyczny służy do otwierania skrzydeł klap w celu realizowania funkcji oddymiania i/lub przewietrzania.

  • Skrzynki alarmowe są urządzeniami służącymi do zdalnego alarmowego otwierania skrzydeł klap za pomocą energii sprężonego CO2 zawartego w naboju wbudowanym w skrzynkę.

  • Skrzynki wentylacyjne służą do zdalnego sterowania siłownikami otwierającymi i zamykającymi skrzydła klap przewietrzania. Skrzynki zawierają zawory sterujące otwieraniem i zamykaniem skrzydeł klap oraz układ przygotowania powietrza.