systemy sterowania

Podstawowym celem oddymiania grawitacyjnego jest zapewnienie osobom przebywającym wewnątrz objętych pożarem obiektów możliwości bezpiecznej ewakuacji. Na co dzień systemy te mogą również pełnić funkcję infrastruktury przewietrzającej określonego rodzaju pomieszczenia.

Profesjonalne elementy systemów sterowania oddymianiem, które oddajemy do Państwa dyspozycji, dzielą się na dwa podstawowe rodzaje – pneumatyczne oraz elektryczne. Przynależność konkretnego produktu do jednej z tych dwóch grup zależy od wykorzystywanego w danym przypadku napędu.

Elementy elektrycznych oraz pneumatycznych systemów sterowania oddymianiem grawitacyjnym.

W ramach elektrycznych systemów sterowania oddymianiem oferujemy Państwu m.in.:

  • elektryczne siłowniki do okien oraz klap wchodzących w skład systemu oddymiania
  • zaawansowane technicznie centrale sterujące
  • precyzyjne czujniki dymu (optyczne lub termiczne)
  • przyciski umożliwiające ręczne uruchomienie alarmu
  • przyciski pozwalające na zamykanie i otwieranie okien oraz klap w celu przewietrzania pomieszczeń podczas codziennej pracy
  • centrale pogodowe, zapewniające systemowi możliwość reagowania na warunki atmosferyczne, z możliwością wyposażenia w czujnik wykrywający obecność deszczu lub wiatru

Jeśli chodzi natomiast o pneumatyczne systemy sterowania oddymianiem, nasz asortyment uwzględnia szereg produktów. Oferujemy: regulatory przepływu wyposażone w bezpiecznik termiczny, stanowiące podstawowe źródło zasilania systemów tego rodzaju, siłowniki pneumatyczne do bezpośredniego otwierania (a także zamykania) klap i okien oraz skrzynki alarmowe pozwalające na przeprowadzenie tej czynności zdalnie.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat naszej oferty, dostępnymi w ramach kart poszczególnych produktów. W przypadku pojawienia się pytań dotyczących konkretnych elementów systemów sterowania oddymianiem grawitacyjnym, zachęcamy także do kontaktu e-mailowego lub telefonicznego.

  • Służy do zasilania siłownika pneumatycznego oddymiania z własnego naboju CO2 lub z instalacji CO2. Uwolniony gaz zostaje skierowany do siłownika pneumatycznego oddymiania, powodując otwarcie skrzydła klapy.

  • Siłownik pneumatyczny służy do otwierania skrzydeł klap w celu realizowania funkcji oddymiania i/lub przewietrzania.

  • Skrzynki alarmowe są urządzeniami służącymi do zdalnego alarmowego otwierania skrzydeł klap za pomocą energii sprężonego CO2 zawartego w naboju wbudowanym w skrzynkę.

  • Skrzynki wentylacyjne służą do zdalnego sterowania siłownikami otwierającymi i zamykającymi skrzydła klap przewietrzania. Skrzynki zawierają zawory sterujące otwieraniem i zamykaniem skrzydeł klap oraz układ przygotowania powietrza.