systemy sterowania

Podstawowym celem oddymiania grawitacyjnego jest zapewnienie osobom przebywającym wewnątrz objętych pożarem obiektów możliwości bezpiecznej ewakuacji. Na co dzień systemy te mogą również pełnić funkcję infrastruktury przewietrzającej określonego rodzaju pomieszczenia.

Profesjonalne elementy systemów sterowania oddymianiem, które oddajemy do Państwa dyspozycji, dzielą się na dwa podstawowe rodzaje – pneumatyczne oraz elektryczne. Przynależność konkretnego produktu do jednej z tych dwóch grup zależy od wykorzystywanego w danym przypadku napędu.

Elementy elektrycznych oraz pneumatycznych systemów sterowania oddymianiem grawitacyjnym.

W ramach elektrycznych systemów sterowania oddymianiem oferujemy Państwu m.in.:

  • elektryczne siłowniki do okien oraz klap wchodzących w skład systemu oddymiania
  • zaawansowane technicznie centrale sterujące
  • precyzyjne czujniki dymu (optyczne lub termiczne)
  • przyciski umożliwiające ręczne uruchomienie alarmu
  • przyciski pozwalające na zamykanie i otwieranie okien oraz klap w celu przewietrzania pomieszczeń podczas codziennej pracy
  • centrale pogodowe, zapewniające systemowi możliwość reagowania na warunki atmosferyczne, z możliwością wyposażenia w czujnik wykrywający obecność deszczu lub wiatru

Jeśli chodzi natomiast o pneumatyczne systemy sterowania oddymianiem, nasz asortyment uwzględnia szereg produktów. Oferujemy: regulatory przepływu wyposażone w bezpiecznik termiczny, stanowiące podstawowe źródło zasilania systemów tego rodzaju, siłowniki pneumatyczne do bezpośredniego otwierania (a także zamykania) klap i okien oraz skrzynki alarmowe pozwalające na przeprowadzenie tej czynności zdalnie.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat naszej oferty, dostępnymi w ramach kart poszczególnych produktów. W przypadku pojawienia się pytań dotyczących konkretnych elementów systemów sterowania oddymianiem grawitacyjnym, zachęcamy także do kontaktu e-mailowego lub telefonicznego.

  • Centrala mcr 9705 została zaprojektowana z myślą o sterowaniu urządzeniami oddymiającymi (klapy oddymiające, okna oddymiające, kurtyny dymowe) w elektrycznym systemie sterowania.

  • Centrala sterująca mcr 0204, poprzez sygnał alarmowy z optycznych czujek dymu lub z ręcznego przysiku oddymiania RPO-1 uruchamia urządzenia oddymiające.

  • Moduł rozszerzający mcr R04xx daje możliwość zasilania grupy siłowników (24V-) o sumarycznym poborze prądu do 48A lub 24A, w zależności od wykonania.

  • Siłowniki mcr służą do otwierania klap i okien systemu oddymiającego, jak również do dziennej wentylacji. Zasilane są napięciem stałym 24V-. Obudowa siłowników jest wykonana z anodowanego aluminium. Wyposażone są standardowo w kondensator przeciwzakłóceniowy, wyłącznik przeciążeniowy i wyłączniki krańcowe.