mcr PROLIGHT wyłaz dachowy

Typy wyłazów dachowych mcr Prolight
Z podstawą prostą

 • jednoskrzydłowe typu C (kwadratowe)
 • jednoskrzydłowe typu E (prostokątne)

Z podstawą skośną

 • jednoskrzydłowe typu NG-A (kwadratowe/prostokątne)

 

Funkcje

 • wyjście na dach
 • doświetlenie

 • Klasyfikacja według Deklaracji Zgodności CE zgodnie z PN-EN 1873:2009

Dostępne wymiary

Typ wyłazu mcr Prolight minimalny wymiar [mm] maksymalny wymiar [mm]
typ C [kwadratowe] 800 x 800 1400 x 1400
typ E [prostokątne] 800 x 900 1200 x 1500
typ NG-A [kwadratowe/prostokątne] 1000 x 1000 1600 x 1600

 

Budowa wyłazu mcr Prolight

 • podstawa prosta lub skośna o standardowej wysokości 300 mm lub 500 mm wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,25 mm
 • podstawa jest przystosowana do mocowania obróbki dachowej
 • izolacja termiczna podstawy o standardowej grubości 20 mm z twardej wełny mineralnej (U=1,41 W/m2K)
 • dolna część podstawy wyposażona w obwodowy kołnierz o szerokości 100 mm przeznaczony do mocowania podstawy do konstrukcji dachu
 • możliwe wypełnienia skrzydła: płyta z poliwęglanu kanalikowego (10 mm ÷ 25 mm), kopuła akrylowa, kopuła z poliwęglanu litego, płyta warstwowa, wypełnienie z klasyfikacją BROOF(t1)

Sterowanie

 • Mechaniczny układ otwierający wyposażony w dwie sprężyny gazowe wspomagające otwarcie wyłazu i utrzymanie skrzydła wyłazu w pozycji otwartej pod kątem 90°

 

Wyposażenie dodatkowe
- siatka zabezpieczająca przed upadkiem


Opcje wykonania

- opcjonalne wykonanie podstawy wyłazu: podstawa do dachów profilowanych (typ PR) lub podstawa nakładkowa na cokół (typ N)
- możliwe warianty izolacji termicznej: wełna mineralna (gr. 40 mm) lub płyta PIR (gr. 30 mm)
- malowanie podstawy wyłazu na dowolny kolor z palety RAL