wentylacja pożarowa

Aby użytkowanie budynku mogło być w pełni bezpieczne, konieczne jest zamontowanie profesjonalnej wentylacji pożarowej, której główne zadanie stanowi redukcja zagrożeń występujących podczas pożaru. Każdy projektant zdaje sobie sprawę, jak ważnym czynnikiem jest sprawna instalacja przeciwpożarowa we wszystkich typach obiektów: mieszkalnych, przemysłowych, publicznych.

Prawidłowo działające urządzenia obniżają temperaturę i zapewniają dopływ świeżego powietrza, a jednocześnie znacząco ograniczają rozprzestrzenianie się pożaru na inne pomieszczenia, co pozwala na sprawne przeprowadzenie ewakuacji i akcji gaśniczej. Tego typu systemy są dziś standardem narzuconym przez odpowiednie regulacje prawne, warto jednak w trosce o bezpieczeństwo własne i innych zdecydować się na zakup zaawansowanych technologicznie produktów, o wysokiej jakości potwierdzonej przez specjalistyczne instytucje. W naszej ofercie znajdą Państwo wszystkie kluczowe elementy, jakie powinna posiadać sprawna wentylacja pożarowa.

Nasi doradcy techniczni są gotowi, by pomóc Państwu skompletować zamówienie i wskazać najlepsze rozwiązania, gwarantujące skuteczność wdrożonych systemów bezpieczeństwa – urządzenia należy dobrać do konkretnego budynku, biorąc pod uwagę zarówno jego przeznaczenie, jak i szczegółowy układ pomieszczeń. W przygotowanej przez nas ofercie znajdują się wszystkie najważniejsze elementy wentylacji pożarowej, stosowanej m.in. na klatkach schodowych, w garażach, w wielokondygnacyjnych, wysokościowych biurowcach czy hotelach.

Dysponujemy różnego typu klapami ppoż, zaworami ppoż, wentylatorami i centralami sterującymi, oferujemy także rozwiązania z zakresu techniki przeciwwybuchowej oraz systemów wentylacji strumieniowej i systemów nadciśnienia. Szeroki wachlarz asortymentu pozwala skomponować kompleksową, precyzyjną instalację, która zadziała zgodnie z planem przewidzianym w ramach scenariusza pożarowego.

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu w celu ustalenia szczegółów.

  • Nadciśnieniowy system mcr EXi-F służy ochronie przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych. System ten tworzą odpowiednio zaprojektowane jednostki napowietrzające, które współpracując z inteligentną automatyką zasilająco-sterującą uniemożliwiają dostanie się dymu do strefy chronionej poprzez wytworzenie podwyższonego ciśnienia.

  • mcr HEX to prosty i skuteczny system zabezpieczenia dróg ewakuacyjnych. Ma zastosowanie dla przypadków, w których według obowiązujących przepisów dopuszczone jest rozwiązanie oparte na klasycznym oddymianiu grawitacyjnym, ale ze względu na ograniczenia architektoniczne obiektu nie jest to możliwe. Przykładami wspomnianych wyżej ograniczeń są wewnętrzne klatki, które nie posiadają dostępu do elewacji i drzwi wyjściowych z budynku oraz klatki schodowe obsługujące kondygnacje podziemne. Zadaniem systemu jest usuwanie dymu oraz trujących gazów poza chronioną kubaturę, umożliwiając tym samym ewakuację oraz usprawniając prowadzenie akcji gaśniczo-ratowniczej. Przepływ w pożądanym kierunku - od punkt nawiewnego do punktu oddymiającego - zapewnia zastosowana w systemie jednostka nawiewna.

  • Nadciśnieniowy system mcr EXi służy ochronie przed zadymieniem pionowych dróg ewakuacyjnych. System ten tworzą odpowiednio zaprojektowane zestawy urządzeń, które współpracując ze sobą uniemożliwiają dostanie się dymu do strefy chronionej poprzez wytworzenie podwyższonego ciśnienia.

  • Systemy wentylacji strumieniowej stosuje się do oddymiania garaży podziemnych jako alternatywne rozwiązanie wobec tradycyjnych systemów kanałowych. Wszystkie urządzenia wchodzące w skład systemu mcr j-FLO posiadają dopuszczenia do stosowania w budownictwie w ochronie przeciwpożarowej.