mcr iXega PRO - centrala sygnalizacji pożarowej i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi

Szczegóły

Krajowa Ocena Techniczna nr CNBOP-PIB-KOT-2017/0022-1009

Świadectwo Dopuszczenia nr 3143/2018

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 1438-CPR-0587

Deklaracja Właściwości Użytkowych 001-03-CPR-2018

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych HW/06/2018

Krajowy Certyfikat Właściwości Użytkowych 063-UWB-0088

Opis produktu

Centrala mcr iXega pro jest przeznaczona do wykrywania i sygnalizacji pożaru, a także sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi i ich monitorowania w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Pełni więc kluczową rolę w prawidłowym działaniu systemów, które gwarantują bezpieczeństwo przebywającym w budynkach osobom oraz mieniu.

Uruchomienie alarmowej procedury sterowania centrali następuje wskutek wykrycia zagrożenia przez czujki pożarowe, ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP) czy moduły monitorujące. Wówczas mcr iXega pro sygnalizuje alarm pożarowy, a także wysterowuje urządzenia sygnalizacyjne i przeciwpożarowe, realizując zaprogramowany algorytm pożarowy. Przekazuje także informacje o alarmie i uszkodzeniu do centrum monitorowania lub systemu nadzoru budynku.

Centrala mcr iXega pro współpracuje z urządzeniami i systemami takimi jak: centrale sterujące, centrale oddymiania, zasilacze, systemy różnicowania ciśnienia, urządzenia transmisji alarmu (UTA), urządzenia transmisji uszkodzeń (UTU), sygnalizatory akustyczne, systemy nadzoru budynku (BMS), siłowniki klap przeciwpożarowych, siłowniki liniowe, stacje pogodowe, zawory, trzymacze, stałe urządzenia gaśnicze, centrale wykrywania gazów, centrale dźwiękowych systemów ostrzegania, centrale wentylacyjne, sterowniki bram oraz drzwi przeciwpożarowych, sterowniki wind, centrale pneumatyczne, systemy kontroli dostępu, tablice synoptyczne, tablice informacyjne, systemy
monitoringu wizyjnego.

mcr iXega pro zalecana jest do ochrony przeciwpożarowej hoteli, banków, magazynów, obiektów zabytkowych, inteligentnych budynków, garaży, tuneli, klatek schodowych, atriów itp.

Zapytaj o ofertę

Dział handlowy
 • wykrywanie i sygnalizacja pożaru za pomocą sieci adresowalnych modułów ze wskazaniem konkretnej strefy, w której wystąpiło zagrożenie

 • współpraca z dowolnymi konwencjonalnymi czujkami detekcyjnymi oraz przyciskami ROP za pomocą modułów mcr ELM

 • budowa modułowa, prostota, skalowalność, niezawodność

 • nowoczesny design i niewielkie wymiary obudowy centrali do montażu w eksponowanych miejscach

 • intuicyjny interfejs z 5-calowym kolorowym wyświetlaczem i klawiaturą dotykową

 • wbudowany zasilacz do zasilania centrali, linii dozorowych i obsługi akumulatorów

 • pojemność akumulatorów do 100 Ah

 • certyfikowane sterowanie urządzeniami przeciwpożarowymi potwierdzone przez CNBOP-PIB - klapy, zawory, trzymacze, centrale oddymiania itp.

 • alarmowanie jedno- lub dwustopniowe, z możliwością ustawienia alarmowania współzależnego

 • łatwa w obsłudze aplikacja do konfiguracji centrali i algorytmów pożarowych z wykorzystaniem komputera

 • biblioteka CAD symboli dynamicznych do wspierania projektowania

 • napięcie zasilania: 230 V AC -15% +10%
 • zasilanie rezerwowe (rodzaj): 2 x akumulatory 12 V
 • klasa środowiskowa: I
 • zakres temperatur prac: -5°C +40°C
 • stopień ochrony obudowy: IP30
 • wymiary: 508x342x88 mm
 • rodzaj linii dozorowych: pętla / linia
 • liczba linii dozorowych: 4/8 (pętla typ A / linia typ B), możliwe dołączanie linii zewnętrznych poprzez mcr ELM
 • maksymalna liczba adresów w jednej pętli / linii dozorowej: 128 (pętla) / 32 (linia)
 • maksymalna liczba adresów w centrali: 512 (pętla) / 256 (linia)
 • napięcie zasilania linii dozorowej: 23-30 V DC
 • maksymalna liczba stref dozorowych: 256
 • liczba wyjść przekaźnikowych: 3
 • dopuszczalne napięcie wyjść przekaźnikowych: 0-250 V AC / 0-30 V DC
 • maksymalny prąd przekaźnika: 4 A
 • kontrola ciągłości: dla napięcia 24 V DC

 

 • hale produkcyjne i magazynowe
 • centra logistyczne
 • budynki użyteczności publicznej
 • budynki handlowo - usługowe
 • budynki mieszkalne