mcr Omega C2100c - modułowa centrala sterująco-zasilająca

Aprobata Techniczna CNBOP-PIB: AT-0401-0394/2013 wydanie 2

Certyfikat Zgodności CNBOP-PIB 3004/2015

Świadectwo dopuszczenia 2331/2015

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 1438-CPR-0483 wydanie 2

Deklaracja Właściwości Użytkowych 002-02-CPR-2016

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych HW/04/2017

 

Centrala typu mcr Omega C2100c przeznaczona jest do sterowania i zasilania urządzeń wchodzących w skład systemów wentylacji pożarowej i strumieniowej oraz systemów zabezpieczania dróg ewakuacji. Centrala realizuje wymagane procedury dla sposobów oddymiania pożarowego, różnicowo–ciśnieniowego łącznie z czasową funkcją sterowania wentylatorami oddymiającymi (przewietrzanie). W skład systemu mogą wchodzić wentylatory nawiewne, wywiewne (z uwzględnieniem pracy rewersyjnej), strumieniowe, przepustnice regulacyjne z siłownikami oraz klapy wentylacji pożarowej, klapy nadciśnieniowe i klapy transferowe. mcr Omega C2100c może współpracować z innymi centralami oraz czujnikami np. CO/LPG. Centrala może zostać wyposażona w moduł wykrywania pożaru i samodzielnie pełnić rolę systemu wykrywania pożaru i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi dla niewielkich obiektów. Ponadto centrala może być stosowana także jako sterownik i zasilacz wydzieleń przeciwpożarowych.

Zapytaj o ofertę

Dział handlowy
 • budowa modułowa – proste i szybkie projektowanie systemów sterowania i zasilania
 • bezpieczeństwo – gwarantowane certyfikatem CNBOP-PIB mikroprocesorowe rozwiązanie dedykowane do sterowania wentylacją pożarową
 • niezawodność – wbudowana kontrola zewnętrznych i wewnętrznych obwodów centrali
 • prostota – wszystkie układy zasilające i sterujące umieszczone w jednej obudowie (wystarczy rozprowadzić przewody do urządzeń i podłączyć zasilanie)
 • wykrywanie pożaru – możliwość podłączenia czujek pożarowych bezpośrednio do centrali
 • rozruchy wentylatorów – obsługuje rozruchy bezpośrednie, Dahlandera, gwiazda-trójkąt (również rewersyjne) oraz za pomocą przemiennika częstotliwości
 • elastyczność – algorytm sterowania dostosowywany jest do potrzeb danego obiektu według scenariusza pożarowego
 • wszechstronność – sterowanie urządzeniami zasilanymi przez podanie napięcia, zmianę biegunowości, impuls prądowy i przerwę prądową, napięcia 24 VAC/DC, 230 VAC oraz 400 VAC
 • optymalizacja kosztów – konstrukcja modułowa pozwalająca na uzyskanie optymalnego stosunku ceny do możliwości urządzenia
 • praca w sieci - możliwość pracy central w sieci komunikacyjnej RS485 Modbus RTU
 • komunikacja z BMS – możliwość przesyłania informacji o stanie urządzeń i centrali do systemu BMS poprzez protokół RS485 Modbus RTU
 • sterowanie i monitorowanie wentylatorów oraz klap – grupowo lub indywidualnie
 • napięcie zasilania: 230/400 V AC
 • napięcia wyjściowe: 24 V AC/V DC, 230/400 V AC
 • stopień ochrony IP: 55
 • temperatura pracy: -10°C ÷ +55°C
 • protokół komunikacji: RS485 Modbus RTU
 • maksymalna ilość central w jednej sieci: 32 szt.
 • maksymalna odległość pomiędzy centralami: 1000 m

Szczegółowe dane techniczne dostępne są w dokumentacji techniczno-ruchowej urządzenia (DTR).

 • hale produkcyjne i magazynowe
 • centra logistyczne
 • budynki użyteczności publicznej
 • budynki handlowo - usługowe
 • budynki mieszkalne

Centrale produkowane są na indywidualne zamówienie. Ich wariant wykonania zależy od przyjętego scenariusza rozwoju pożaru dla danego obiektu (algorytm działania central jest modyfikowalny).

Centrale mcr Omega C2100c współpracują ze wszystkimi typami central sygnalizacji pożaru CSP.