mcr Omega C2300c - modułowa centrala sterująco-zasilająca

Aprobata Techniczna CNBOP-PIB: AT-0401-0394/2013 wydanie 2

Certyfikat Zgodności CNBOP-PIB 3004/2015

Świadectwo dopuszczenia 2331/2015

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 1438-CPR-0483 wydanie 2

Deklaracja Właściwości Użytkowych 002-02-CPR-2016

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych HW/04/2017

 

Centrala typu mcr Omega C2300c przeznaczona jest do sterowania i zasilania urządzeń wchodzących w skład systemów wentylacji pożarowej, przede wszystkim: klap wentylacji pożarowej, klap odcinających, klap transferowych (z siłownikami ze sprężyną powrotną, jak i bez sprężyny), klap z wyzwalaczami elektromagnetycznymi (zasilane impulsem lub przerwą prądową). Centrala może sterować także pracą wentylatorów oraz innych urządzeń współpracujących w ramach systemu. mcr Omega C2300c może również sterować oddzieleniami pożarowymi lub systemami oddymiania grawitacyjnego (zasilanie siłowników i trzymaczy drzwiowych, a także siłowników okiennych). Centrala kontroluje ciągłość obwodów sterujących i zasilających oraz umożliwia monitorowanie podłączonych urządzeń. Wbudowany zasilacz przeciwpożarowy z akumulatorami pozwala na ciągłą pracę nawet w przypadku braku zasilania.

Zapytaj o ofertę

Dział handlowy
 • budowa modułowa – proste i szybkie projektowanie systemów sterowania i zasilania
 • bezpieczeństwo – gwarantowane certyfikatem CNBOP-PIB mikroprocesorowe rozwiązanie dedykowane do sterowania wentylacją pożarową
 • niezawodność – wbudowana kontrola zewnętrznych i wewnętrznych obwodów centrali
 • prostota – wszystkie układy zasilające i sterujące umieszczone w jednej obudowie (wystarczy rozprowadzić przewody do urządzeń i podłączyć zasilanie)
 • elastyczność – algorytm sterowania dostosowywany jest do potrzeb danego obiektu według scenariusza pożarowego
 • wszechstronność – sterowanie urządzeniami zasilanymi przez podanie napięcia, zmianę biegunowości, impuls prądowy i przerwę prądową, napięcia 24 V AC/DC i 230 V AC
 • optymalizacja kosztów – konstrukcja modułowa pozwalająca na uzyskanie optymalnego stosunku ceny do możliwości urządzenia
 • praca w sieci możliwość pracy central w sieci komunikacyjnej RS485 Modbus RTU
 • komunikacja z BMS – możliwość przesyłania informacji o stanie urządzeń i centrali do systemu BMS poprzez protokół RS485 Modbus RTU
 • sterowanie i monitoring klap - grupowo lub indywidualnie w zależności od potrzeb
 • napięcie zasilania: 230 VAC
 • napięcia wyjściowe: 24 V AC/V DC, 230 V AC
 • stopień ochrony IP: 55
 • temperatura pracy: -10°C ÷ +55°C
 • protokół komunikacji: RS485 Modbus RTU
 • maksymalna ilość central w jednej sieci: 32 szt.
 • maksymalna odległość pomiędzy centralami: 1000 m

Centrala, w zależności od wymagań, może być wykonana w trzech wariantach:

 • zasilacz i centrala sterująca w osobnych obudowach
 • centrala sterująca ze zintegrowanym zasilaczem
 • zasilacz urządzeń przeciwpożarowych

Szczegółowe dane techniczne dostępne są w dokumentacji techniczno-ruchowej urządzenia (DTR).

 • hale produkcyjne i magazynowe
 • centra logistyczne
 • budynki użyteczności publicznej
 • budynki handlowo - usługowe
 • budynki mieszkalne

Centrale produkowane są na indywidualne zamówienie. Ich wariant wykonania zależy od przyjętego scenariusza rozwoju pożaru dla danego obiektu (algorytm działania central jest modyfikowalny).

Centrale mcr Omega C2300c współpracują ze wszystkimi typami central sygnalizacji pożaru CSP.