mcr Omega pro - centrala sterująca urządzeniami przeciwpożarowymi

Szczegóły

Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-KOT-2017/0011-1009

Świadectwo Dopuszczenia 2980/2017

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 063-UWB-0048

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 1438-CPR-0569

Deklaracja Właściwości Użytkowych 002-04-CPR-2017

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych HW/05/2017

 

Opis produktu
Centrala sterująco-zasilająca mcr Omega pro jest urządzeniem o budowie modułowej i jest przeznaczona do sterowania i zasilania urządzeń wchodzących w skład systemów rozprzestrzeniania dymu i ciepła takich jak: wentylatory strumieniowe, oddymiające i napowietrzające, a także do sterowania i zasilania napędów urządzeń przeciwpożarowych, np. kurtyn, klap przeciwpożarowych itp.

Centrala sterująca posiada możliwość:
- ręcznego wyzwalania alarmu z ręcznych przycisków oddymiania,
- automatycznego wykrywanie pożaru za pomocą czujek dymu,
- przyjmowania zewnętrznego sygnału o alarmie z SSP,
- przekazywania informacji o alarmie,
- przekazania informacji o uszkodzeniu systemu,
- kasowania alarmu i zamknięcia klap dymowych,
- kontroli stanu pracy podłączonych urządzeń,
- ręcznego otwierania klap dymowych w celu wentylacji obiektu,
- automatycznego zamknięcia klap dymowych, otwartych do wentylacji (po zamontowaniu centralki pogodowej z czujnikiem wiatr-deszcz),
- współpracy z czujnikami i centralami, np. CO/LPG, 
- współpracy z systemami wizualizacji i zarządzania budynkiem (BMS) po protokole Modbus RTU (RS485). 

Centrala sterująca może posiadać wbudowany zasilacz urządzeń przeciwpożarowych typu mcr Omega pro lub mcr Omega proF (z SZR).

Centrala zasilająco-sterująca typu mcr OMEGA pro może pełnić ww. funkcje w zależności od rozwiązania projektowego. W jednym systemie mogą wystąpić wszystkie funkcjonalności lub dowolna ich kombinacja.

Zapytaj o ofertę

Dział handlowy
 • budowa modułowa – proste i szybkie projektowanie systemów sterowania i zasilania
 • bezpieczeństwo – gwarantowane certyfikatem CNBOP-PIB mikroprocesorowe rozwiązanie dedykowane do sterowania wentylacją pożarową
 • niezawodność – kontrola ciągłości linii zasilających oraz wewnętrznych zabezpieczeń w centrali
 • prostota – wszystkie układy zasilające i sterujące umieszczone w jednej obudowie (wystarczy rozprowadzić przewody do urządzeń i podłączyć zasilanie), prosty i przejrzysty panel sygnalizacji stanu centrali
 • rozruchy wentylatorów – obsługuje rozruchy (również rewersyjne): bezpośrednie, Dahlandera, gwiazda-trójkąt, za pomocą softstartu i przemiennika częstotliwości
 • płynne sterowanie wydajnością wentylatorów – dzięki podłączeniu przetwornika ciśnienia i zastosowaniu falownika
 • elastyczność – algorytm sterowania dostosowywany jest do potrzeb danego obiektu według scenariusza pożarowego
 • wszechstronność – sterowanie urządzeniami zasilanymi przez podanie napięcia, zmianę biegunowości, impuls prądowy i przerwę prądową, napięcia 24 V AC/DC, 230 V AC oraz 400 V AC
 • optymalizacja kosztów – konstrukcja modułowa pozwalająca na uzyskanie optymalnego stosunku ceny do możliwości urządzenia
 • komunikacja z BMS – możliwość przesyłania informacji o stanie urządzeń i centrali do systemu BMS poprzez protokół RS485 Modbus RTU
 • uniwersalność zasilania – możliwość zasilania linią 4-ro żyłową (3L+PE) lub 5-cio żyłową (3L+N+PE)
 • ciągłość zasilania – możliwość wbudowania układu samoczynnego załączania rezerwy (SZR) i zasilania z dwóch niezależnych linii albo jednej linii i agregatu prądotwórczego
 • zasilanie awaryjne – pojemność akumulatorów 24 V DC do 300 Ah oraz awaryjne zasilanie napięciem 230 V za pomocą przetwornicy DC/AC do mocy 3 kW przez czas do 60 min.
 • miejsce montażu – na zewnątrz i wewnątrz budynku, szeroki zakres temperatur, w których może pracować centrala - III klasa środowiskowa rozszerzona
 • bezpieczeństwo – możliwość zainstalowania modułu gaszenia gazem wewnątrz centrali
 • małe systemy – możliwość podłączenia czujek pożarowych lub ręcznych przycisków oddymiania RPO bezpośrednio do centrali
 • sterowanie i monitorowanie wentylatorów oraz klap – grupowo lub indywidualnie
 • przyjazne środowisko programowania – graficzny interfejs do programowania central ułatwia modyfikacje algorytmu
 • napięcie zasilania: 230/400 V AC
 • napięcie wyjściowe: 24 V AC/V DC, 230/400 V AC
 • maksymalna pojemność akumulatorów: 300 Ah
 • stopień ochrony IP: 54 lub 55
 • klasa środowiskowa: III (rozszerzona)
 • temperatura pracy: -25°C ÷ +75°C
 • protokół komunikacji: RS485 Modbus RTU

Szczegółowe dane techniczne dostępne są w Krajowej Ocenie Technicznej oraz dokumentacji techniczno-ruchowej urządzenia (DTR).

 • hale produkcyjne i magazynowe
 • centra logistyczne
 • budynki użyteczności publicznej
 • budynki handlowo - usługowe
 • budynki mieszkalne

Centrale produkowane są na indywidualne zamówienie. Ich wariant wykonania zależy od przyjętego scenariusza rozwoju pożaru dla danego obiektu (algorytm działania central jest modyfikowalny).