zasilacz urządzeń przeciwpożarowych typu mcr Omega pro i mcr Omega proF

Szczegóły

Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB CNBOP-PIB-KOT-2017/0011-1009
Świadectwo dopuszczenia 2904/2017
Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 1438-CPR-0523 wydanie 2
Deklaracja Właściwości Użytkowych 001-04-CPR-2017

 

Opis produktu

Zasilacz urządzeń przeciwpożarowych typu mcr Omega pro i mcr Omega proF przeznaczony jest do zasilania urządzeń w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła zgodnie z normą PN-EN 12101-10, m.in.: systemów wentylacji pożarowej, systemów wentylacji strumieniowej oraz systemów sygnalizacji pożarowej zgodnie z normą PN-EN 54-4, m.in.: central sygnalizacji pożarowej. Zasilacz zapewnia zasilanie napięciem 3x230/400 V AC, 230 V AC oraz 24 V DC i kontroluje ciągłość linii zasilających urządzeń przeciwpożarowych takich jak:
- wentylatory strumieniowe, wentylatory oddymiające, wentylatory napowietrzające, wentylatory wyciągowe bytowe, wentylatory nawiewne bytowe, wentylatory tunelowe, wentylatory transferowe, wentylatory impulsowe, wentylatory indukcyjne,
- urządzenia systemów różnicowania ciśnienia,
- klapy pożarowe, okna i klapy oddymiające,
- drzwi i bramy przeciwpożarowe, kurtyny dymowe,
- przepustnice wentylacji pożarowej i bytowej, żaluzje,
- tablice informacyjne i ostrzegawcze,
- czujniki, detektory, przetworniki, kontaktrony, przyciski itp.,
- centrale sygnalizacji pożarowej,
- centrale dźwiękowych systemów ostrzegawczych.
W zależności od konfiguracji może służyć do zasilania grupy lub pojedynczych wentylatorów oddymiających.

Zapytaj o ofertę

Dział handlowy
 • budowa modułowa – proste i szybkie projektowanie systemów sterowania i zasilania
 • bezpieczeństwo – gwarantowane certyfikatem CNBOP-PIB mikroprocesorowe rozwiązanie dedykowane do sterowania wentylacją pożarową
 • niezawodność – kontrola ciągłości linii zasilających oraz wewnętrznych zabezpieczeń w centrali
 • prostota – wszystkie układy zasilające i sterujące umieszczone w jednej obudowie (wystarczy rozprowadzić przewody do urządzeń i podłączyć zasilanie)
 • rozruchy wentylatorów – obsługuje rozruchy (również rewersyjne): bezpośrednie, Dahlandera, gwiazda-trójkąt, za pomocą softstartu i przemiennika częstotliwości
 • elastyczność – algorytm sterowania dostosowywany jest do potrzeb danego obiektu według scenariusza pożarowego
 • wszechstronność – sterowanie urządzeniami zasilanymi przez podanie napięcia, zmianę biegunowości, impuls prądowy i przerwę prądową, napięcia 24 V AC/DC, 230 V AC oraz 400 V AC
 • optymalizacja kosztów – konstrukcja modułowa pozwalająca na uzyskanie optymalnego stosunku ceny do możliwości urządzenia
 • komunikacja z BMS – możliwość przesyłania informacji o stanie urządzeń i centrali do systemu BMS poprzez protokół RS485 Modbus RTU
 • uniwersalność zasilania – możliwość zasilania linią 4-ro żyłową (3L+PE) lub 5-cio żyłową (3L+N+PE)
 • ciągłość zasilania – możliwość wbudowania układu samoczynnego załączania rezerwy (SZR) i zasilania z dwóch niezależnych linii albo jednej linii i agregatu prądotwórczego
 • zasilanie awaryjne z akumulatorów – pojemność akumulatorów do 300 Ah oraz awaryjne zasilanie napięciem 230 V za pomocą przetwornicy DC/AC do mocy 3 kW przez czas do 60 min.
 • miejsce montażu – na zewnątrz i wewnątrz, szeroki zakres temperatur, w których może działać centrala, III klasa środowiskowa rozszerzona
 • bezpieczeństwo – możliwość zainstalowania modułu gaszenia gazem wewnątrz centrali
 • przyjazne środowisko programowania – graficzny interfejs do programowania central ułatwia modyfikacje algorytmu
 • napięcie zasilania: 230/400 V AC
 • napięcie wyjściowe: 24 V AC/V DC, 230/400 V AC
 • maksymalna pojemnosć akumulatorów: 300 Ah
 • stopień ochrony IP: 54 lub 55
 • klasa środowiskowa: III (rozszerzona)
 • temperatura pracy: -25°C ÷ +75°C
 • protokół komunikacji: RS485 Modbus RTU

Szczegółowe dane techniczne dostępne są w Krajowej Ocenie Technicznej oraz dokumentacji techniczno-ruchowej urządzenia (DTR).

 • hale produkcyjne i magazynowe
 • centra logistyczne
 • budynki użyteczności publicznej
 • budynki handlowo - usługowe
 • budynki mieszkalne

Centrale produkowane są na indywidualne zamówienie. Ich wariant wykonania zależy od przyjętego scenariusza rozwoju pożaru dla danego obiektu (algorytm działania central jest modyfikowalny).