klapy przeciwpożarowe

Klapy przeciwpożarowe służą jako przegrody, których zadaniem jest odcięcie strefy objętej pożarem od pozostałej części budynku. Montuje się je w instalacjach ogólnej wentylacji lub pożarowej, w miejscach jej przechodzenia przez stropy i ściany. Klapy zapobiegają rozprzestrzenianiu się zarówno ognia, jak i zadymienia, gazów toksycznych i wysokiej temperatury. Dzięki specjalnym czujnikom zamykają się, gdy pojawi się pożar lub jego zapowiedź. W normalnych warunkach pozostają natomiast otwarte lub zamknięte. Klapy przeciwpożarowe posiadają różne rodzaje napędu. Do najbardziej popularnych należą te z wyzwalaczem termicznym topikowym (ich zamknięcie następuje w konkretnej temperaturze) oraz z elektromagnetycznym mechanizmem spustowym.

Wybór odpowiedniego rozwiązania

Dobierając klapy przeciwpożarowe, należy wziąć pod uwagę ich szczelność ogniową, izolacyjność oraz dymoszczelność. Kluczową rolę odgrywają tu potrzeby danego budynku i konieczność zastosowania jednolitego systemu przeciwpożarowego, tzn. złożonego z koherentnych elementów (np. produkowanych przez jedną firmę). Klapy przeciwpożarowe mają zróżnicowane przekroje: kwadratowe, okrągłe, prostokątne, i występują w typowych rozmiarach, choć można też zamówić urządzenia wykonane na wymiar.

Klapa przeciwpożarowa w ofercie Mercor

W ofercie posiadamy szeroki wybór różnorodnych klap przeciwpożarowych o wysokiej odporności ogniowej, odpowiednich do montażu w budynkach mieszkalnych, handlowo-usługowych, obiektach użyteczności publicznej, centrach logistycznych, halach magazynowych i produkcyjnych. Proponujemy klapy jednopłaszczyznowe: niskooporowe, do systemów wentylacji bytowej i pożarowej, okrągłe i prostokątne. Zapewniają one niezawodne użytkowanie aż do 10 000 cykli otwarć i zamknięć przegrody. Wszystkie produkty posiadają niezbędne dokumenty dopuszczające oraz atesty higieniczne PZH.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu!

  • Klapy odcinające mcr WIP LD przeznaczone są do zabudowy w systemach wentylacji pożarowej uruchamianych ręcznie lub automatycznie. Urządzenia są stosowane w systemach wentylacji pożarowej lub w systemach mieszanych, łączących funkcje wentylacji pożarowej i wentylacji bytowej (systemy odprowadzania dymu lub napowietrzania).

  • Klapy odcinające mcr DOR przeznaczone są do zabudowy w systemach wentylacji pożarowej uruchamianych automatycznie. Urządzenia są stosowane w systemach wentylacji pożarowej. Klapy służą do wyciągania dymu i gazów pożarowych ze stref objętych pożarem, lub służą do kompensacji i nawiewu świeżego powietrza. Podczas normalnej pracy instalacji przegroda klapy znajduje się w pozycji zamkniętej. W strefie objętej pożarem następuje przejście przegrody klapy do pozycji otwartej, w pozostałych strefach klapy pozostają zamknięte. Dopuszczalna prędkość przepływu w podłączonym kanale wynosi 15 m/s.

  • mcr FID 240

    NOWOŚĆ

    Klapy odcinające mcr FID 240 składają się z obudowy o przekroju prostokątnym złożonej z płyt ogniochronnych, ruchomej przegrody odcinającej oraz siłownika uruchamianego zdalnie lub samoczynnie po zadziałaniu wyzwalacza termoelektrycznego. Całkowita długość obudowy wynosi 310÷460 mm, w zależności od wymiaru wysokości klapy. Przegroda odcinająca wykonana jest z płyty ogniochronnej o całkowitej grubości 60 mm. Na wewnętrznej stronie obudowy znajduje się system uszczelnień. Do wewnętrznej powierzchni obudowy przymocowane są kształtowniki oporowe ograniczające ruch obracanej przegrody. Klapa wyposażona jest w standardzie w stalowe kołnierze, umożliwiające montaż kratek maskujących oraz podłączenia przewodów wentylacyjnych stalowych.

  • Klapy są certyfikowane na zgodność z EN 12101-8 oraz sklasyfikowane według EN 13501-4 i przebadane według EN 1366-10. Przeznaczone są do zabudowy w systemach wentylacji pożarowej.