• mcr FID V Mercor

mcr FID B - przeciwpożarowa klapa jednopłaszczyznowa odcinająca do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej

Szczegóły

Klasa odporności ogniowej: EI 120 (Ved i ↔ o)S1500C10000MAmulti
Klasa odporności ogniowej: EI 120 (Hod i ↔ o)S1500C10000MAmulti

Klapy certyfikowane na zgodność z EN 12101-8.

 

Dodatkowe

Certyfikat stałości właściwości użytkowych 2434-CPR-0031.

Klapy sklasyfikowane według EN 13501-4 i przebadane według EN 1366-10.

Deklaracja Właściwości Użytkowych 001-05-CPR-2021.

Klapy odcinające do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej o odporności niezależnej od kierunku przepływu powietrza i strony montażu.

 

Opis produktu

Cecha MA (aktywacja ręczna, klapa może zostać wysterowana ręcznie przez służby ratunkowe w zależności od sytuacji podczas akcji gaśniczej i ewakuacji.

 

Klapy odcinające mcr FID B przeznaczone są do zabudowy w systemach wentylacji pożarowej uruchamianych ręcznie (cecha MA) oraz automatycznie (cecha AA). Obsługują zarówno pojedyncze strefy pożarowe, jak i kilka stref w danym obiekcie. Zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia, dymu i gazów pożarowych do sąsiednich stref. 

Mnogość zastosowań i sposobów montażu (montaż na pionowych oraz poziomych kanałach w dowolnej konfigruacji)
Aktywacja automatyczna lub ręczna (cecha AA oraz MA)
Dzięki redukcji grubości przegordy (40mm dla EIS120) mniejsze szumy akustyczne i opory hydrauliczne w instalacji
Możliwość stosowania do przewodów wentylacji pożarowej o dowolnej grubości ścianki
Poziom ciśnienia - 1500 do 500 PaNie
Zbudowana z płyty ogniochronnej mcr SILBOARD
Pełna kompatybilność z kanałami ogniochronnymi
Niezawodność eksploatacyjna do 10 000 cykli
Posiada atest higieniczny PZH
Otwór rewizyjny w standardzie
Możliwość pracy z poziomą oraz pionową osią obrotu

 

Wymiary dla klap prostokątnych

szerokość nominalna od 200 do 1200 mm
wysokość nominalna od 200 do 800 mm

Maksymalna powierzchnia przekroju jednej klapy nie większa niż 0,96 m2.
Oprócz standardowych wymiarów istnieje możliwość wykonania klap o wymiarach pośrednich.


Sterowanie

mechanizm typu Belimo – rodzina siłowników bez sprężyny powrotnej, bez wyzwalacza termoelektrycznego (seria BE, BEE, BEN)

 

Szczegółowe dane techniczne zawarte są w informatorze

 

Wersje wykonania

mcr FID B/V [BE, BLE] - przeciwpożarowa klapa odcinająca do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej z siłownikiem - zamykanie i otwieranie klapy za pomocą siłownika

 

Wyposażenie dodatkowe i akcesoria

- dedykowana ramka montująca typu RB

- dedykowana kratka maskująca MWB