• mcr FID S przeciwpożarowa klapa jednopłaszczyznowa odcinająca / do systemów wentylacji pożarowej

mcr FID S/S p/P, mcr FID S/S p/O - przeciwpożarowa klapa jednopłaszczyznowa odcinająca do systemów wentylacji bytowej

Klasa odporności ogniowej: EI120 (ve ho i↔o)S

Certyfikat stałości właściwości użytkowych 1488-CPR-0422/W oraz 1396-CPR-0103.

Klapy certyfikowane na zgodność z EN 15650.

Klapy sklasyfikowane według EN 13501-3 i przebadane według EN 1366-2.

Deklaracja Właściwości Użytkowych 004-05-CPR-2015.

Możliwość wykonania klap w wersji EX (wg dyrektywy ATEX) dla zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem.

KDB ATEX 17.0616, Deklaracja Zgodności UE 001-01-2017.

 

Klapy odcinające o odporności ogniowej niezależnej od kierunku przepływu powietrza i strony montażu.

Klapy do kanałów wentylacyjnych prostokątnych i okrągłych.

 

Klapy odcinające mcr FID S/S p/P, mcr FID S/S p/O przeznaczone są do zabudowy w instalacjach wentylacji ogólnej, w miejscu przechodzenia tych instalacji przez przegrody budowlane.

Podczas pożaru umożliwiają zachowanie odporności ogniowej przegrody budowlanej, przez którą są poprowadzone przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne. Zapobiegają również rozprzestrzenianiu się ognia, dymu i gazów pożarowych do pozostałej części budynku nie objętej pożarem.

 

W wykonaniu dla stref zagrożonych wybuchem (wersja EX) klapy mogą pracować w strefie 1 zagrożenia wybuchem gazów wewnątrz i na zewnątrz ciągów wentylacyjnych oraz strefie 21 zagrożenia wybuchem pyłów na zewnątrz tych ciągów. Klapy spełniają wymagania grupy II kategorii 2G i -/2D.

Zapytaj o ofertę

Dział handlowy
 • klapa wzmocniona przekładką izolacyjną
 • przegroda wzmocniona ramką - zwiększona wytrzymałość mechaniczna
 • duże wymiary - do 1,8 m2
 • montaż w ścianach i stropach
 • montaż poza przegrodami budowlanymi
 • możliwość wykonania w wersji EX
 • niezawodność eksploatacyjna do 10 000 cykli
 • posiada atest higieniczny PZH

Wymiary dla klap prostokątnych:

 • szerokość nominalna od 200 do 1500 mm
 • wysokość nominalna od 200 do 1500 mm
 • maksymalna powierzchnia przekroju jednej klapy nie większa niż 1,8 m2

Wymiary dla klap okrągłych:

 • średnica nominalna od 125 do 630 mm

Oprócz standardowych wymiarów istnieje możliwość wykonania klap o wymiarach pośrednich.

 

Sterowanie:

 • mechanizm RST - wyzwalacz termiczny 72oC (opcjonalnie 95oC) na przegrodzie, sprężyna napędowa, uzbrajanie ręczne;
 • mechanizm RST/WK1 - wyzwalacz termiczny 74oC (opcjonalnie 95oC) na przegrodzie, sprężyna napędowa oraz wyłącznik krańcowy, uzbrajanie ręczne;
 • mechanizm RST-KW1/S - mechanizm zintegrowany - wyzwalacz termiczny 74oC (opcjonalnie 95oC) w mechanizmie, sprężyna napędowa, uzbrajanie ręczne;
 • mechanizm RST-KW1/S/WK1 lub WK2 - mechanizm zintegrowany - wyzwalacz termiczny 74oC (opcjonalnie 95oC), w mechanizmie, sprężyna napędowa,  jeden lub dwa wyłączniki krańcowe, uzbrajanie ręczne;
 • mechanizm RST-KW1/24I - mechanizm zintegrowany - wyzwalacz termiczny 74oC (opcjonalnie 95oC), w mechanizmie, sprężyna napędowa,  jeden lub dwa wyłączniki krańcowe, wyzwalacz elektromagnetyczny typu impuls prądowy, U=24V DC, uzbrajanie ręczne;
 • mechanizm RST-KW1/24P - mechanizm zintegrowany - wyzwalacz termiczny 74oC (opcjonalnie 95oC), w mechanizmie, sprężyna napędowa,  jeden lub dwa wyłączniki krańcowe, wyzwalacz elektromagnetyczny typu przerwa prądowa, U=24V DC, uzbrajanie ręczne;
 • mechanizm typu Belimo - rodzina siłowników ze sprężyną powrotną oraz wyzwalaczem termoelektrycznym (seria BF, BFL, BFN, EXBF).

Przy zastosowaniu elementu MP230/24 istnieje możliwość zasilania/wyzwalania pracy mechanizmu KW1 napięciem 230V AC.


Szczegółowe dane techniczne zawarte są w informatorze.

 • hale produkcyjne i magazynowe
 • centra logistyczne
 • budynki użyteczności publicznej
 • budynki handlowo - usługowe
 • budynki mieszkalne

wersje wykonania:

 • mcr FID S/S [BFL...-T, BFN...-T, BF...-T, EXBF] - przeciwpożarowa klapa odcinająca do przewodów wentylacyjnych z siłownikiem elektrycznym ze sprężyną powrotną z wyzwalaczem termoelektrycznym – zamykanie i otwieranie klapy za pomocą siłownika
 • mcr FID S/S [RST] – przeciwpożarowa klapa odcinająca do przewodów wentylacyjnych z napędem sprężynowym i wyzwalaczem termicznym
 • mcr FID S/S [RST/KW1] – przeciwpożarowa klapa odcinająca do przewodów wentylacyjnych z napędem sprężynowym ze zintegrowanym wyzwalaczem termicznym, z opcją wyposażenia w wyzwalacz elektromagnetyczny i wyłączniki krańcowe

wyposażenie dodatkowe:

 • WK1 - wyłącznik krańcowy (sygnalizacja przegrody zamkniętej)
 • WK2 - wyłącznik krańcowy (sygnalizacja przegrody zamkniętej/otwartej)

Klapy mcr FID S/S mogą być stosowane jako klapy odciążające w systemach gaszenia gazem, wówczas wyposażone są w napędy bez wyzwalaczy termoelektrycznych lub termicznych.