• mcr FID WING Mercor

mcr FID WING - przeciwpożarowe klapy odcinające do systemów wentylacji bytowej

Szczegóły

Klasa odporności ogniowej: EI 120 (vho i↔o) S
Klasa odporności ogniowej: EI 60 (vho i↔o) S

Klapy certyfikowane na zgodność z EN 15650.

  

Opis produktu

Klapy odcinające mcr FID WING składają się z obudowy o przekroju okrągłym,
ruchomej przegrody odcinającej oraz mechanizmu wyzwalająco-sterującego
uruchamianego po zadziałaniu wyzwalacza termicznego.
Obudowa klapy wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej.
Na jej zewnętrznej części znajduje się uszczelka pęczniejąca oraz wentylacyjna.
Przegroda odcinająca klapy zrobiona jest z materiału ogniochronnego


Klapy odcinające mcr FID WING podczas normalnej pracy pozostają otwarte.

Przejście klapy w stan bezpieczeństwa (jej zamknięcie) odbywa się automatycznie,
poprzez zadziałanie wyzwalacza termicznego (mechanizm wyzwalająco-sterujący typu RST).
Klapa może być wyposażona w anemostat powietrza,
dzięki czemu możliwa jest regulacja wydajności (powierzchni czynnej) anemostatu
poprzez obrót jego talerza. Anemostaty dostarczane są w kolorze RAL 9010.

 

Dodatkowe

Certyfikat stałości właściwości użytkowych 1812-CPR-1916, 1812-CPR-1917, 1812-CPR-1918, 1812-CPR-1919.

Klapy sklasyfikowane według EN 13501-3 i przebadane według EN 1366-2.

Klapy odcinające o odporności niezależnej od kierunku przepływu powietrza i strony montażu.

Certyfikowany montaż w kanale lub z anemostatem na zakończeniu instalacji

 

Zapytaj o ofertę

Dział handlowy

Klapy okrągłe mcr FID WING zostały sklasyfikowane w klasie EI 120 (vho i↔o) S oraz EI 60 (vho i↔o) S. w przypadku zamontowania w przegrodach betonowych, z cegły pełnej lub bloczków betonu komórkowego o grubości min. 100 mm, ścianach typu lekkiego z płyt kartonowo-gipsowych na ruszcie stalowym o grubości min. 100 mm i klasie odporności stropach betonowych o grubości min. 100 mm dla EIS60 oraz 150 mm dla EIS120.

 

Podczas normalnej pracy przegroda odcinająca klapy przeciwpożarowej pozostaje otwarta. W przypadku zaistnienia pożaru przegroda
zamyka się samoczynnie. Klapy mcr FID WING wyposażone są w mechanizm wyzwalająco-sterujący typu RST z wyzwalaczem termicznym
74˚C (opcjonalnie istnieje możliwość zastosowania wyzwalaczy o nominalnej temperaturze zadziałania 95˚C) oraz sprężynę napędową. Po
przekroczeniu zadanej temperatury następuje rozerwanie wyzwalacza termicznego i zamknięcie przegrody. Istnieje możliwość wyposażenia
zaworów w wyłącznik krańcowy WK1 do sygnalizacji stanu położenia przegrody.