mcr WIP LD Przeciwpożarowa klapa wielopłaszczyznowa odcinająca do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej

Szczegóły

Klasa odporności ogniowej:  EI120(vew i➝o) S1000 C10.000 AA multi

Klapy certyfikowane na zgodność z EN 12101-8

Przeznaczone do zabudowy w systemach wentylacji pożarowej uruchamianych ręcznie lub automatycznie.

 

Dodatkowe

Certyfikat stałości właściwości użytkowych 2434-CPR-0240

Klapy sklasyfikowane według EN 13501-4 i przebadane według EN 1366-10

Deklaracja Właściwości Użytkowych 001-05-CPR-2022

 

Opis produktu

Klapy wentylacji pożarowej typu mcr WIP LD są przeznaczone do stosowania w następujących typach systemów: systemy wyciągowe, systemy napowietrzające, systemy upustowe, systemy kanałowe, systemy gaśnicze z gazami obojętnymi. Klapy zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia, dymu i gazów pożarowych do sąsiednich stref. Podczas normalnej pracy instalacji przegroda klapy znajduje się w pozycji zamkniętej. W strefie objętej pożarem następuje przejście przegrody klapy do pozycji otwartej, w pozostałych strefach klapy pozostają zamknięte.

Klapy odcinające mcr WIP LD składają się z obudowy o przekroju prostokątnym, ruchomej przegrody odcinającej w postaci łopatek - żaluzji, obracających się wokół własnych osi oraz mechanizmu wyzwalająco-sterującego uruchamianego zdalnie, który umieszczony jest wewnątrz klapy, w jej świetle. Obudowa klapy wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej lub blachy stalowej nierdzewnej. Klapa wyposażona jest jednostronnie w kołnierz przyłączeniowy. Z drugiej strony znajduje się tzw. bosy koniec. Całkowita długość obudowy klapy wynosi 350mm. Żaluzje (łopatki) klapy wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej lub ze stali nierdzewnej. Żaluzje przegrody obracają się wokół osi, którą stanowią stalowe sworznie. Na łopatkach znajduje się uszczelka wentylacyjna w celu uzyskania szczelności "na zimno" klapy.

Zapytaj o ofertę

Dział handlowy

Certyfikat stałości właściwości użytkowych 2434-CPR-0240.
Klapy certyfikowane na zgodność z EN 12101-8.
Klapy sklasyfikowane według EN 13501-4 i przebadane według EN 1366-10.
Klapa dedykowana rozwiązaniom na szachtach oddymiających i napowietrzających.
Duża powierzchnia czynna, małe opory, szybki montaż.
Certyfikowany montaż w komplecie z kratką systemową wg EN 12101-8.

Klapy prostokątne mcr WIP LD zostały sklasyfikowane w klasie EI120(vew i→o)S 1000C10000AAmulti w przypadku zamontowania
w przegrodach ścian/szachtów podatnych z płyt GK o grubości min. 125 mm.

 

Klapy prostokątne mcr WIP LD zostały sklasyfikowane w klasie EI120(vew i→o)S 1000C10000AAmulti w przypadku zamontowania
w przegrodach ścian/szachtów betonowych, z cegły, pustaków, murowanych lub z płyt prefabrykowanych o grubości min. 125 mm.

 

Klapy prostokątne mcr WIP LD zostały sklasyfikowane w klasie E600(vew i→o)S 1000C10000AAmulti w przypadku zamontowania
w przegrodach ścian/szachtów betonowych, z cegły, pustaków, murowanych lub z płyt prefabrykowanych o grubości min. 125 mm.