mcr WIP PRO/T - przeciwpożarowa klapa wielopłaszczyznowa transferowa

Klasa odporności ogniowej: EI120 (ve i↔o)S, EI90 (ho i↔o)S, E120 (ho i↔o)S, EI180 - montaż z kratkami maskującymi.

Certyfikat stałości właściwości użytkowych 2434-CPR-0003.

Klapy certyfikowane na zgodność z EN 15650.

Klapy sklasyfikowane według EN 13501-3 i przebadane według EN 1366-2.

Deklaracja Właściwości Użytkowych 009-05-CPR-2016.

Możliwość wykonania klap w wersji EX (wg dyrektywy ATEX) dla zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem.

KDB ATEX 17.0616, Deklaracja Zgodności UE 001-01-2017.

 

Klapy o odporności ogniowej niezależnej od kierunku przepływu powietrza i strony montażu.

Stała, wąska grubość klapy niezależnie od wymiaru B x H.

 

Wielopłaszczyznowe klapy odcinające mcr WIP PRO/T przeznaczone są do zabudowy w instalacjach wentylacji ogólnej, w miejscu przechodzenia tych instalacji przez przegrody budowlane. Podczas pożaru umożliwiają zachowanie odporności ogniowej przegrody budowlanej, w której są zamontowane. Klapa mcr WIP PRO może być podłączona do instalacji wentylacji kanałem z dwóch strony, kanałem z jednej strony, jak również bez podłączonych kanałów. Zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia, dymu i gazów pożarowych do pozostałej części budynku nie objętej pożarem.

W wykonaniu dla stref zagrożonych wybuchem (wersja EX) klapy mogą pracować w strefie 1 zagrożenia wybuchem gazów wewnątrz i na zewnątrz ciągów wentylacyjnych oraz strefie 21 zagrożenia wybuchem pyłów na zewnątrz tych ciągów. Klapy spełniają wymagania grupy II kategorii 2G i -/2D.

Zapytaj o ofertę

Dział handlowy
 • klapa o małej grubości - 135 mm
 • przegroda odcinająca bez względu na wymiary klapy nie wystaje poza obudowę klapy
 • możliwy montaż w przegrodzie na kanale zakończonym maskownicą
 • możliwość wykonania klapy z przejściami na kanały okrągłe
 • możliwość wykonania w wersji EX
 • niezawodność eksploatacyjna do 10 000 cykli
 • posiada atest higieniczny PZH

Wymiary dla klap prostokątnych:

 • szerokość nominalna od 110 do 900 mm
 • wysokość nominalna od 263 do 1250 mm
 • maksymalna powierzchnia przekroju jednej klapy nie większa niż 1,125 m2

Oprócz standardowych wymiarów istnieje możliwość wykonania klap o wymiarach pośrednich.

 

Sterowanie:

 • mechanizm RST-KW1/S – mechanizm zintegrowany - wyzwalacz termiczny 74oC (opcjonalnie 95oC), w mechanizmie, sprężyna napędowa, uzbrajanie ręczne;
 • mechanizm RST-KW1/S/WK1 lub WK2 – mechanizm zintegrowany - wyzwalacz termiczny 74oC (opcjonalnie 95oC), w mechanizmie, sprężyna napędowa,  jeden lub dwa wyłączniki krańcowe, uzbrajanie ręczne;
 • mechanizm RST-KW1/24I – mechanizm zintegrowany - wyzwalacz termiczny 74oC (opcjonalnie 95oC), w mechanizmie, sprężyna napędowa,  jeden lub dwa wyłączniki krańcowe, wyzwalacz elektromagnetyczny typu impuls prądowy, U=24V DC, uzbrajanie ręczne;
 • mechanizm RST-KW1/24P – mechanizm zintegrowany - wyzwalacz termiczny 74oC (opcjonalnie 95oC), w mechanizmie, sprężyna napędowa,  jeden lub dwa wyłączniki krańcowe, wyzwalacz elektromagnetyczny typu przerwa prądowa, U=24V DC, uzbrajanie ręczne;
 • mechanizm typu Belimo – rodzina siłowników ze sprężyną powrotną oraz wyzwalaczem termoelektrycznym (seria BF, BFL, BFN, EXBF).

Szczegółowe dane techniczne zawarte są w informatorze.

 • hale produkcyjne i magazynowe
 • centra logistyczne
 • budynki użyteczności publicznej
 • budynki handlowo - usługowe
 • budynki mieszkalne

Wersje wykonania:

 • mcr WIP PRO/T [BFL, BFN, BF, BF-TL, EXBF] – przeciwpożarowa klapa transferowa z siłownikiem elektrycznym ze sprężyną powrotną z wyzwalaczem termoelektrycznym – zamykanie i otwieranie klapy za pomocą siłownika
 • mcr WIP PRO/T [RST-KW1] – przeciwpożarowa klapa transferowa z napędem sprężynowym ze zintegrowanym wyzwalaczem termicznym, z opcją wyposażenia w wyzwalacz elektromagnetyczny i wyłączniki krańcowe


Wyposażenie dodatkowe:

 • WK2 – wyłącznik krańcowy (sygnalizacja przegrody zamkniętej/otwartej)