mcr WIP PRO/V - przeciwpożarowa klapa wielopłaszczyznowa odcinająca do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej

Klasa odporności ogniowej: EI120(vew i↔o)S1000C10000AAmulti

Klasa odporności ogniowej: EI120(ved i↔o)S1000C10000AAmulti

Certyfikat stałości właściwości użytkowych 2434-CPR-0014.

Klapy certyfikowane na zgodność z EN 12101-8.

Klapy sklasyfikowane według EN 13501-4 i przebadane według EN 1366-10.

Deklaracja Właściwości Użytkowych 010-05-CPR-2016.

Klapy odcinające do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej o odporności niezależnej od kierunku przepływu powietrza i strony montażu.

Stała, wąska grubość klapy niezależnie od wymiaru BxH.

 

Klapy odcinające mcr WIP PRO/V przeznaczone są do zabudowy w systemach wentylacji pożarowej uruchamianych automatycznie. Obsługują zarówno pojedyncze strefy pożarowe, jak i kilka stref w danym obiekcie. Zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia, dymu i gazów pożarowych do sąsiednich stref. Klapy mogą pracować w systemach tzw. mieszanych (odmiana /V-M).

Zapytaj o ofertę

Dział handlowy
 • klapa o małej grubości - 135 mm
 • przegroda odcinająca bez względu na wymiary klapy nie wystaje poza obudowę klapy
 • możliwy montaż w ścianach, na szachtach, na kanałach wentylacji pożarowej
 • możliwy montaż z przyłączonymi kratkami maskującymi na zakończeniu instalacji lub kanału ogniochronnego
 • możliwość wykonania klapy z przejściami na kanały okrągłe
 • niezawodność eksploatacyjna do 10 000 cykli
 • posiada atest higieniczny PZH

Wymiary dla klap prostokątnych:

 • szerokość nominalna od 110 do 1250 mm
 • wysokość nominalna od 270 do 1250 mm
 • maksymalna powierzchnia przekroju jednej klapy nie większa niż 1,5625 m2

Oprócz standardowych wymiarów istnieje możliwość wykonania klap o wymiarach pośrednich.

 

Sterowanie:

 • mechanizm typu Belimo – rodzina siłowników bez sprężyny powrotnej, bez wyzwalacza termoelektrycznego (seria BE, BLE)

Szczegółowe dane techniczne zawarte są w informatorze.

 • hale produkcyjne i magazynowe
 • centra logistyczne
 • budynki użyteczności publicznej
 • budynki handlowo - usługowe
 • budynki mieszkalne

Wersje wykonania:

 • mcr WIP PRO/V [BE, BLE] - przeciwpożarowa klapa odcinająca do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej z siłownikiem - zamykanie i otwieranie klapy za pomocą siłownika