Systemy nadciśnienia klatek schodowych

Pożar niesie za sobą nie tylko ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się ognia, ale także powstawania wysokiej temperatury oraz dymu i znajdujących się w nim toksycznych produktów spalania. Kluczowymi elementami całego systemu przeciwpożarowego obiektu są systemy oddymiania. Zgodnie z przepisami budowlanymi i dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, w budynkach należy montować specjalne instalacje umożliwiające odprowadzanie ciepła i dymu, np. system nadciśnienia klatki schodowej. Dzięki nim możliwe jest m.in. prowadzenie sprawnej akcji ratowniczej, bardziej efektywnej i bezpiecznej ewakuacji osób z budynku oraz zredukowanie strat materialnych spowodowanych oddziaływaniem wysokiej temperatury.

Nadciśnieniowy system oddymiania

W przypadku niskich temperatur dymu nieskuteczne może okazać się oddymianie naturalne, czyli opierające się na działaniu grawitacji. O wiele większą efektywność wykazują ciśnieniowe systemy oddymiania, które dzielą się na pod- oraz nadciśnieniowe. Te drugie stosuje się jako ochronę przed zadymieniem pionowych dróg ewakuacyjnych, a także do ich oddymiania.

Nadciśnieniowy system oddymiana to kompleks urządzeń, które działają synergicznie w celu zabezpieczenia przez dostaniem się dymu do chronionych obszarów. Wytwarza on na drogach ewakuacyjnych ciśnienie wyższe od tego, które panuje w strefie pożaru, dzięki czemu dym zostaje w niej zatrzymany. Specjalny wentylator nawiewny wprowadza świeże powietrze do klatek schodowych, a klapy i otwory dymowe umożliwiają odprowadzanie szkodliwych dymów na zewnątrz obiektu.

Skuteczne oddymianie klatek schodowych

Nasza firma oferuje sprawdzone systemy nadciśnienia klatek schodowych, których elementy mogą być wbudowywane zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków. Skomponowane są one ze specjalnie zaprojektowanych urządzeń, które współdziałając ze sobą, zapewniają maksymalnie skuteczną ochronę przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych. Proponowane przez nas rozwiązania znajdują zastosowanie w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz obiektach handlowo-usługowych.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu!

  • mcr HEX to prosty i skuteczny system zabezpieczenia dróg ewakuacyjnych. Ma zastosowanie dla przypadków, w których według obowiązujących przepisów dopuszczone jest rozwiązanie oparte na klasycznym oddymianiu grawitacyjnym, ale ze względu na ograniczenia architektoniczne obiektu nie jest to możliwe. Przykładami wspomnianych wyżej ograniczeń są wewnętrzne klatki, które nie posiadają dostępu do elewacji i drzwi wyjściowych z budynku oraz klatki schodowe obsługujące kondygnacje podziemne. Zadaniem systemu jest usuwanie dymu oraz trujących gazów poza chronioną kubaturę, umożliwiając tym samym ewakuację oraz usprawniając prowadzenie akcji gaśniczo-ratowniczej. Przepływ w pożądanym kierunku - od punkt nawiewnego do punktu oddymiającego - zapewnia zastosowana w systemie jednostka nawiewna.

  • Nadciśnieniowy system mcr EXi służy ochronie przed zadymieniem pionowych dróg ewakuacyjnych. System ten tworzą odpowiednio zaprojektowane zestawy urządzeń, które współpracując ze sobą uniemożliwiają dostanie się dymu do strefy chronionej poprzez wytworzenie podwyższonego ciśnienia.

  • Nadciśnieniowy system mcr EXi-F służy ochronie przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych. System ten tworzą odpowiednio zaprojektowane jednostki napowietrzające, które współpracując z inteligentną automatyką zasilająco-sterującą uniemożliwiają dostanie się dymu do strefy chronionej poprzez wytworzenie podwyższonego ciśnienia.