Systemy nadciśnienia klatek schodowych

Pożar niesie za sobą nie tylko ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się ognia, ale także powstawania wysokiej temperatury oraz dymu i znajdujących się w nim toksycznych produktów spalania. Kluczowymi elementami całego systemu przeciwpożarowego obiektu są systemy oddymiania. Zgodnie z przepisami budowlanymi i dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, w budynkach należy montować specjalne instalacje umożliwiające odprowadzanie ciepła i dymu, np. system nadciśnienia klatki schodowej. Dzięki nim możliwe jest m.in. prowadzenie sprawnej akcji ratowniczej, bardziej efektywnej i bezpiecznej ewakuacji osób z budynku oraz zredukowanie strat materialnych spowodowanych oddziaływaniem wysokiej temperatury.

Nadciśnieniowy system oddymiania

W przypadku niskich temperatur dymu nieskuteczne może okazać się oddymianie naturalne, czyli opierające się na działaniu grawitacji. O wiele większą efektywność wykazują ciśnieniowe systemy oddymiania, które dzielą się na pod- oraz nadciśnieniowe. Te drugie stosuje się jako ochronę przed zadymieniem pionowych dróg ewakuacyjnych, a także do ich oddymiania.

Nadciśnieniowy system oddymiana to kompleks urządzeń, które działają synergicznie w celu zabezpieczenia przez dostaniem się dymu do chronionych obszarów. Wytwarza on na drogach ewakuacyjnych ciśnienie wyższe od tego, które panuje w strefie pożaru, dzięki czemu dym zostaje w niej zatrzymany. Specjalny wentylator nawiewny wprowadza świeże powietrze do klatek schodowych, a klapy i otwory dymowe umożliwiają odprowadzanie szkodliwych dymów na zewnątrz obiektu.

Skuteczne oddymianie klatek schodowych

Nasza firma oferuje sprawdzone systemy nadciśnienia klatek schodowych, których elementy mogą być wbudowywane zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków. Skomponowane są one ze specjalnie zaprojektowanych urządzeń, które współdziałając ze sobą, zapewniają maksymalnie skuteczną ochronę przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych. Proponowane przez nas rozwiązania znajdują zastosowanie w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz obiektach handlowo-usługowych.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu!