systemy ochrony klatek schodowych

  • Nadciśnieniowy system mcr EXi-F służy ochronie przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych. System ten tworzą odpowiednio zaprojektowane jednostki napowietrzające, które współpracując z inteligentną automatyką zasilająco-sterującą uniemożliwiają dostanie się dymu do strefy chronionej poprzez wytworzenie podwyższonego ciśnienia.

  • mcr HEX to prosty i skuteczny system zabezpieczenia dróg ewakuacyjnych. Ma zastosowanie dla przypadków, w których według obowiązujących przepisów dopuszczone jest rozwiązanie oparte na klasycznym oddymianiu grawitacyjnym, ale ze względu na ograniczenia architektoniczne obiektu nie jest to możliwe. Przykładami wspomnianych wyżej ograniczeń są wewnętrzne klatki, które nie posiadają dostępu do elewacji i drzwi wyjściowych z budynku oraz klatki schodowe obsługujące kondygnacje podziemne. Zadaniem systemu jest usuwanie dymu oraz trujących gazów poza chronioną kubaturę, umożliwiając tym samym ewakuację oraz usprawniając prowadzenie akcji gaśniczo-ratowniczej. Przepływ w pożądanym kierunku - od punkt nawiewnego do punktu oddymiającego - zapewnia zastosowana w systemie jednostka nawiewna.