mcr EXi-F - nadciśnieniowy hybrydowy system zapobiegania zadymieniu dróg ewakuacji

Aprobata Techniczna ITB: AT-15-9674/2016

Certyfikat Zgodności ITB: CZ-ITB-2469/W

Deklaracja Zgodności HW/02/2017

 

Ochrona przed zadymieniem pionowych dróg ewakuacyjnych jest istotnym elementem całego systemu ochrony przeciwpożarowej budynku. Do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom budynków przyczynia się instalowany na klatkach schodowych nadciśnieniowy system zapobiegania zadymieniu mcr EXi-F. System ten tworzą odpowiednio zaprojektowane jednostki napowietrzające, które współpracując z inteligentną automatyką (Tablice mcr Omega, przetworniki ciśnienia, falowniki), uniemożliwiają dostanie się dymu do strefy chronionej poprzez wytworzenie podwyższonego ciśnienia.

 

W skład systemu mcr EXi-F wchodzą:

 • tablica zasilająco-sterująca mcr Omega
 • jednostki napowietrzające wraz z osprzętem wentylacyjnym
 • przetworniki różnicy ciśnień (cyfrowe oraz analogowe)
 • elementy dodatkowe (panel sterowania ręcznego, układ przełączania czerpni, kanałowe czujki dymu, klapy upustowe)

Konfiguracja oraz ilość poszczególnych elementów składowych systemu zależą od wymagań scenariusza pożarowego, specyfikacji budynku i usytuowania w nim klatki schodowej, szybu windy czy innej przestrzeni chronionej.

 • połączenie cech systemu elektronicznego i mechanicznego
 • wbudowany wewnętrzny mechanizm adaptacji działania systemu, który przyśpiesza jego uruchomienie na obiekcie
 • cyfrowa lub analogowa komunikacja w systemie
 • intuicyjna obsługa - łatwość zaprojektowania systemu i doboru urządzeń
 • różne sposoby zabudowy i montażu
 • dostępny typoszereg: 100-1M, 90-1M, 80-1M, 71-1M, 63-1M, 63-2M, 56-1M, 50-1M
 • wykonanie jednostek napowietrzających systemu: obudowa okrągła lub skrzynkowa
 • rodzaj zabudowy jednostek: pionowa lub pozioma
 • miejsce zabudowy jednostek: na zewnątrz lub wewnątrz budynku
 • wydajności jednostek do 63 000 m3/h
 • spręże jednostek do 600 Pa
 • prędkości obrotowe jednostek n = 750; 1000; 1500; 3000 obr./min.

Szczegółowe dane techniczne dotyczące urządzeń do kompletowania systemów nadciśnienia dostępne są w informatorze.

 • budynki użyteczności publicznej
 • budynki handlowo - usługowe
 • budynki mieszkalne

Zastosowanie systemu mcr EXi-F pozwala na uzyskanie przez inwestora istotnych złagodzeń w wymaganiach zawartych w „Warunkach technicznych dla budynków i ich usytuowania”, a mianowicie:

 • obniżenia klasy odporności ogniowej budynku
 • powiększenia dopuszczalnych stref pożarowych
 • wydłużenia dróg ewakuacyjnych