mcr EXi - nadciśnieniowy system zapobiegania zadymieniu pionowych dróg ewakuacji

Aprobata Techniczna ITB: AT-15-9287/2014

Certyfikat Zgodności ITB: CZ-ITB-2337/W

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych HW/03/2017

 

Ochrona przed zadymieniem pionowych dróg ewakuacyjnych jest istotnym elementem całego systemu ochrony przeciwpożarowej budynku. Do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom budynków przyczynia się instalowany na klatkach schodowych nadciśnieniowy system zapobiegania zadymieniu mcr EXi. System ten tworzą odpowiednio zaprojektowane zestawy urządzeń, które, współpracując ze sobą, uniemożliwiają dostanie się dymu do strefy chronionej poprzez wytworzenie podwyższonego ciśnienia.

 

W skład systemu mcr EXi wchodzą:

 • zestawy nawiewne: GZN górny zestaw nawiewny, DZN dolny zestaw nawiewny
 • zestawy upustowe: GZU górny zestaw upustowy, DZU dolny zestaw upustowy
 • centrale zasilająco-sterujące systemem mcr Omega
 • osprzęt wentylacyjny: kratki osłonowe, czerpnie oraz wyrzutnie ścienne, izolowane przepustnice powietrza

Konfiguracja oraz ilość poszczególnych elementów składowych systemu zależą od wymagań scenariusza pożarowego, specyfikacji budynku i usytuowania w nim klatki schodowej, szybu windy czy innej przestrzeni chronionej.

Zapytaj o ofertę

Dział handlowy
 • duże możliwości regulacji pozwalające na adaptację działania systemu do rzeczywistych warunków panujących w obiekcie (regulowane jednostki nawiewne oraz nastawy klap upustowych)
 • układ działający w głównej mierze mechanicznie, odporny na awarie układów elektroniki
 • szybka reakcja systemu na zmiany wydatków wentylatorów dzięki mechanicznym klapom upustowym
 • intuicyjna obsługa - łatwość zaprojektowania systemu i doboru urządzeń
 • różne sposoby zabudowy i montażu
 • dostępny typoszereg jednostek napowietrzających: DZN/GZN 450, DZN/GZN 630, DZN/GZN 710, DZN/GZN 800
 • wykonanie jednostek: obudowa okrągła
 • rodzaj zabudowy jednostek: pionowa lub pozioma
 • miejsce zabudowy jednostek: na zewnątrz lub wewnątrz budynku
 • wydajności jednostek do 40 000 m3/h
 • spręże jednostek do 500 Pa
 • prędkości obrotowe jednostek n = 750; 1000; 1500; 3000 obr./min.

 

 • dostępny typoszereg zestawów upustowych: GZU/D 1300x1300 oraz 800x800, DZU/GZU 500x500 do 1300x1300 mm
 • rodzaj zabudowy zestawów: ścienna, kanałowa, dachowa
 • miejsce zabudowy zestawów: na zewnątrz lub wewnątrz budynku
 • wydatki powietrza dla zestawów do 27.000 m3/h

Szczegółowe dane techniczne dotyczące urządzeń do kompletowania systemów nadciśnienia dostępne są w informatorze.

 • budynki użyteczności publicznej
 • budynki handlowo - usługowe
 • budynki mieszkalne

Zastosowanie systemu mcr EXi pozwala na uzyskanie przez inwestora istotnych złagodzeń w wymaganiach zawartych w „Warunkach technicznych dla budynków i ich usytuowania”, a mianowicie:

 • obniżenia klasy odporności ogniowej budynku
 • powiększenia dopuszczalnych stref pożarowych
 • wydłużenia dróg ewakuacyjnych